Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Yhtiö tunnustaa henkilötietojen ja tarkkojen henkilötietojen suojauksen tärkeyden yhteiskunnassa, jossa on kehittynyt tiedonsiirto, ja pyrkii suojaamaan henkilötiedot ja tarkat henkilötiedot jäljempänä esitetyn käytännön mukaisesti.

 

1. Henkilötietojen hankinta

Yhtiö hankkii henkilötiedot laillisilla ja oikeudenmukaisilla tavoilla.

 

2. Henkilötietojen käyttö

Yhtiö käyttää henkilötietoja seuraavien käyttötarkoitusten laajuudessa, jotka osoitetaan hankintahetkellä, tai sen käyttötarkoituksen laajuudessa, joka on ilmeinen hankinnan olosuhteiden perusteella, liiketoiminnan edellyttämässä laajuudessa, ja yhtiö ei käytä niitä muihin tarkoituksiin paitsi silloin kun sille on yksilön suostumus tai kun lainsäädäntö sen sallii.

Asiakkaisiin liittyvät henkilötiedot

(1) Tapahtumiin liittyvien tietojen lähetys

(2) Tiedusteluiden ja neuvonnan tuki

(3) Sopimusten täyttäminen

(4) Neuvottelut, tapaamiset jne. asiakkaiden kanssa

Osakkeenomistajiin liittyvät henkilötiedot

(1) Osakeyhtiölain mukaisten oikeuksien ja velvoitteiden täyttäminen

(2) Erilaisten etujen tarjoaminen

(3) Eri osakkeenomistajien käytäntöjen toteutus (kyselyt tms.)

(4) Osakkeenomistajien hallinta lainsäädännön mukaisesti

Muiden yhtiöiden esimiehiä, työntekijöitä jne. koskevat henkilötiedot, mukaan lukien asiakkaat, viranomaiset ja julkiset tehtävät jne.

(1) Liiketoiminnassa tarvittavat erilaiset raportit, kyselyt, neuvottelut jne.

(2) Maksut, tulot, luotonhallinta jne. toiminnot

Työpaikan hakijoiden henkilötiedot

(1) Rekrytointitietojen tarjoaminen ja viestintä työpaikan hakijoille

(2) Yhtiön Rekrytointitoimet

 

3. Henkilötietojen tarjoaminen muille osapuolille

Paitsi lainsäädännön niin määrätessä yhtiö ei tarjoa henkilötietoja muille osapuolille (alihankkijoita lukuun ottamatta) ilman henkilön etukäteen antamaa suostumusta.

 

4. Henkilötietojen jaettu käyttö

Yhtiö voi toteuttaa annettujen henkilötietojen jaettua käyttöä yhtiön kotimaisten sisaryhtiöiden ja ulkomaisten tytäryhtiöiden kanssa seuraavilla ehdoilla:

(1) Jaetut käytettävät henkilötietokohteet: nimi, syntymäaika, ikä, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, s-postiosoite, tuotteiden ostohistoria

(2) Henkilöiden laajuus jakamisessa ja käytössä: Yhtiö, sen kotimaiset sisaryhtiöt ja ulkomaiset tytäryhtiöt

(3) Käyttötarkoitus henkilöille, jotka käyttävät tietoja kohdan 2 mukaisesti. (Henkilötietojen käyttö) edellä

(4) Sen osapuolen nimi, joka on vastuussa tällaisten henkilötietojen hallinnasta: Yamabiko Corporation

 

5. Henkilötietojen hallinta

• Yhtiö ylläpitää henkilötietojen tarkkuutta ja hallinnoi niitä tietoturvallisesti.

• Jotta vältytään henkilötietojen menetykseltä, vaurioitumiselta, muuttumiselta, paljastumiselta jne, yhtiö ottaa käyttöön soveltuvia tietoturvatoimia suojatakseen tiedot valtuuttamattomalta käytöltä, tietokoneviruksilta tms.

• Yhtiö ei salli henkilötietojen paljastumista sellaisilla toimilla kuten viemällä niitä tiloista pois, ulkoisilla lähetyksellä tms.

 

6. Alihankkijoiden valvonta

Silloin kun yhtiö ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn ulkopuoliselle osapuolelle, tämä velvoitetaan sopimuksella olemaan paljastamatta tai luovuttamatta tietoja muille osapuolille sekä hallinnoimaan niitä asianmukaisesti.

 

7. Henkilötietojen esittäminen, muuttaminen, käytön päättäminen sekä poistaminen

Yhtiö myöntää, että henkilöillä on oikeus pyytää henkilötietojensa esittämistä, muuttamista, käytön lopettamista, poistamista jne. ja vastaa viivytyksettä tällaisiin pyyntöihin. Jos haluat kertoa näkemyksesi tai kysyä lisätietoja yhtiön tavasta käsitellä henkilötietoja, ota yhteyttä henkilötietojen neuvontakeskukseemme (Personal Information Consultation Centre).

 

8. Organisaatio/rakenne

• Yhtiö nimittää henkilötietosuojapäällikön ja toteuttaa henkilötietojen asianmukaisen hallinnan.

• Yhtiö kouluttaa johtajansa ja henkilöstönsä henkilötietojen suojauksesta ja asianmukaisten hallintamenetelmien osalta ja varmistaa henkilötietojen oikean käsittelyn päivittäisessä liiketoiminnassaan.

 

9. Henkilötietojen suojausohjelman käyttöönotto, toteutus, ylläpito ja parantaminen

Tämän käytännön täytäntöönpanoa varten yhtiö toteuttaa henkilötietojen suojausohjelman (sisältäen tämän käytännön, henkilötietojen suojaussäännöt sekä liittyvät säännöt/määräykset) ja jakaa sen yhtiön henkilöstölle ja muille kiinnostuneille osapuolille, sekä toteuttaa, ylläpitää ja parantaa ohjelmaa jatkuvasti.

 

10. Tarkkojen henkilötietojen käsittely

Yhtiö noudattaa Japanin lakia koskien numeroiden käyttämistä yksittäisen henkilön tunnistamiseen sekä ohjeita tarkkojen henkilötietojen oikeasta käsittelystä ja tekee sen asianmukaisesti.

 

11.1.2022
Representative Director President & C.E.O Hiroshi Kubo