Evästekäytäntö

Evästekäytäntö

Tässä asiakirjassa käyttäjille esitellään tekniikoita, joilla tämä sovellus saavuttaa alla kuvatut tarkoitukset. Tällaisten tekniikoiden avulla omistaja voi käyttää ja tallentaa tietoja (esimerkiksi evästettä käyttämällä) tai käyttää resursseja (esimerkiksi ajamalla komentosarjan) käyttäjän laitteella, kun tämä on vuorovaikutuksessa tämän sovelluksen kanssa.

Tässä asiakirjassa käyttäjille esitellään tekniikoita, joilla tämä sovellus saavuttaa alla kuvatut tarkoitukset. Tällaisten tekniikoiden avulla omistaja voi käyttää ja tallentaa tietoja (esimerkiksi evästettä käyttämällä) tai käyttää resursseja (esimerkiksi ajamalla komentosarjan) käyttäjän laitteella, kun tämä on vuorovaikutuksessa tämän sovelluksen kanssa.

Yksinkertaisuuden vuoksi näitä tekniikoita kutsutaan tässä asiakirjassa "seurantatoimiksi", ellei ole tarpeen tarkentaa.
Vaikka esimerkiksi evästeitä voidaan käyttää sekä verkko- että mobiiliselaimissa, olisi epätarkkaa puhua evästeistä mobiilisovellusten yhteydessä, koska ne ovat selainpohjainen seurantatoimi. Siksi tässä asiakirjassa termiä Evästeet käytetään vain kun sillä tarkoitetaan niiden erityisen tyyppistä seurantatoimea.

Jotkin tarkoitukset, joihin seurantatoimia käytetään, voivat myös vaatia käyttäjän suostumusta. Aina kun suostumus annetaan, se voidaan vapaasti perua milloin vain tämän asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Tämä sovellus käyttää seurantatoimia, joita omistaja hallinnoi suoraan (nk. ensimmäisen osapuolen seurantatoimet), ja seurantatoimia, jotka mahdollistavat muun osapuolen tarjoamat palvelut (nk. muun osapuolen seurantatoimet). Ellei tässä asiakirjassa muuta mainita, muun osapuolen palveluntarjoajat voivat käsitellä hallinnoimiaan seurantatoimia.
Evästeiden ja vastaavien seurantatoimien voimassaolo ja vanhentumisaika voi vaihdella omistajan tai liittyvän palveluntarjoajan määrittämästä käyttöiästä. Jotkut niistä vanhenevat käyttäjän selainistunnon lopettamisen yhteydessä.
Sen lisäksi mitä alla on määritetty eri luokkien kuvauksissa, käyttäjät saavat tarkempia ja päivitettyjä lisätietoja käyttöiästä sekä muista olennaisesta tiedoista, kuten muiden seurantatoimien käytöstä, linkkien takaa löytyvistä muiden osapuolten palvelutarjoajien tietosuojakäytännöistä tai ottamalla yhteyttä omistajaan.

Välttämättömät toimet tämän sovelluksen toimintaa ja palvelujen toimittamista varten

Tämä sovellus käyttää niin sanottuja teknisiä evästeitä ja muita vastaavia seurantatoimia sellaisten toimintojen tekemiseksi, jotka ovat välttämättömiä palvelun toimintaa ja toimittamista varten.

Muut toiminnot, joihin liittyy seurantatoimien käyttö

Kokemuksen parantaminen

Tämä sovellus tarjoaa seurantatoimien avulla personoidun käyttäjäkokemuksen parantamalla asetusten hallintavaihtoehtojen laatua sekä mahdollistamalla vuorovaikutuksen ulkoisten verkkojen ja alustojen kanssa.

  • Sisällön näyttäminen ulkoisista alustoista


Tämän tyyppisen palvelun avulla voit tarkastella ulkoisissa alustoissa hallinnoitua sisältöä suoraan tämän sovelluksen sivulta sekä olla vuorovaikutuksessa sisällön kanssa.
Tämä palvelu voi kuitenkin kerätä verkkoliikennedataa sivuilla, joissa palvelu on asennettu, vaikka käyttäjät eivät käyttäisi sitä.

Mapbox-widget (Mapbox Inc.)

Mapbox on karttojen visualisointipalvelu, jonka tarjoaa Mapbox Inc. Sen avulla tämä sovellus voi sisällyttää sivuilleen tällaista sisältöä.

Käsiteltävät henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

YouTube-videowidget

YouTube on videosisällön visualisointipalvelu, jonka tarjoaa Google LLC tai Google Ireland Limited sen mukaan mistä tätä sovellusta käytetään, ja sen avulla tämä sovellus voi sisällyttää sivuilleen tällaista sisältöä.

Käsiteltävät henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö; Irlanti – Tietosuojakäytäntö.

Mittaaminen

Tämä sovellus käyttää seurantatoimia liikenteen mittaamiseen ja käyttäjän käyttäytymisen analysoimiseen tavoitteena palvelun parantaminen.

  • Analytiikka

Tämän osion sisältämien palveluiden avulla omistaja voi tarkkailla ja analysoida verkkoliikennettä ja niitä voidaan käyttää käyttäjän toimien seuraamiseksi.

Google Analytics

Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu, jonka tarjoaa Google LLC tai Google Ireland Limited sen mukaan mistä tätä sovellusta käytetään (“Google”). Google käyttää kerättyä dataa tämän sovelluksen käytön seurantaan ja tutkimiseen, raporttien laatimiseen sen toiminnoista sekä jakamaan ne muiden Google-palveuiden kanssa.
Google voi käyttää kerättyä dataa kontekstualisointiin sekä sen oman mainostusverkon mainosten personointiin.

Käsiteltävät henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Kieltäydy; Irlanti – Tietosuojakäytäntö – Kieltäydy.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö; Irlanti – Tietosuojakäytäntö.

Kohdistaminen ja mainostaminen

Tämä sovellus käyttää seurantatoimia personoidun markkinointisisällön toimittamiseen käyttäjien toimien perusteella sekä mainosten toteuttamiseen, palveluun ja seurantaan.

  • Mainonta

Tämän tyyppinen palvelu mahdollistaa käyttäjätietojen hyödyntämisen mainosviestintää varten. Tämä viestintä näkyy bannereina ja muina mainoksina sovelluksessa, mahdollisesti käyttäjän kiinnostusten perusteella.
Se ei tarkoita, että kaikkia henkilötietoja käytetään tähän tarkoitukseen. Tietoja ja ehtoja käytöstä on alla.
Jotkin alla luetellut palvelut voivat käyttää seurantatoimia käyttäjien tunnistamiseksi tai ne voivat käyttää käyttäytymiseen perustuvaa uudelleenkohdistamista eli näyttää mainoksia räätälöitynä käyttäjän kiinnostuksiin ja toimiin, mukaan lukien tämän sovelluksen ulkopuolella havaitut. Lisätietoja on vastaavien palveluiden tietosuojakäytännöissä.
Alla lueteltujen palveluiden kielto-ominaisuuden lisäksi käyttäjä voi kieltäytyä käymällä Network Advertising Initiativen kieltäytymissivulla.

Käyttäjät voivat myös kieltäytyä tietyistä mainontaominaisuuksista soveltuvilla laiteasetuksilla, kuten matkapuhelimien mainonta-asetuksilla tai yleisillä mainosasetuksilla.

JSDELIVR (jsdelivr.com)

JSDELIVR on mainontapalvelu, jonka tuottaa jsdelivr.com.

Käsiteltävät henkilötiedot: Seurantatoimi ja käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

 

Asetusten hallinta ja suostumuksen antaminen tai peruminen

Seurantatoimiin liittyviä asetuksia ja suostumuksen antaminen tai peruminen voidaan hallita monilla tavoin:

Käyttäjät voivat hallita seurantatoimiin liittyviä asetuksia suoraan oman laitteen asetuksista estämällä esimerkiksi seurantatoimien käyttö tai tallennus.

Lisäksi aina kun seurantatoimien käyttö perustuu suostumukseen, käyttäjä voi antaa tai perua suostumuksensa määrittämällä asetuksen evästeilmoituksessa tai päivittämällä asetuksen vastaavassa suostumusasetusten widgetissa, jos sellainen on käytettävissä.

On myös mahdollista selaimen tai laitteen ominaisuuksilla poistaa aiemmin tallennetut seurantatoimet, mukaan lukien ne, joilla muistetaan käyttäjän alkuperäinen suostumus.

Muut seurantatoimet selaimen paikallismuistissa voidaan poistaa tyhjentämällä selaushistoria.

Muun osapuolen seurantatoimien osalta käyttäjät voivat hallita asetuksia ja perua suostumuksensa liittyvän kieltolinkin kautta (kun saatavilla), käyttämällä muun osapuolen tietosuojakäytännössä ilmoitettuja tapoja tai ottamalla yhteyttä kyseiseen osapuoleen.

Seurantatoimien asetusten hakeminen

Käyttäjät voivat lukea lisää evästeiden hallinnasta yleisimmissä selaimissa esimerkiksi seuraavissa osoitteissa:

Käyttäjät voivat myös hallinnoida tiettyjä seurantatoimien luokkia, joita käytetään mobiilisovelluksissa, antamalla kiellon vastaavissa laiteasetuksissa, kuten mainosasetuksissa tai yleisissä seuranta-asetuksissa (käyttäjä voi avata laitteen asetukset ja hakea vastaava asetusta).

Mainosalan erityiset kieltokohteet

Edellä esitetystä riippumatta käyttäjät voivat noudattaa ohjeita, joita tarjoavat YourOnlineChoices (EU),  Network Advertising Initiative (US) ja Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Kanada), DDAI (Japani) tai vastaavia palveluita. Näiden palveluiden avulla käyttäjät voivat valita seurantaa koskevat asetukset useimpien mainonnan työkalujen osalta. Omistaja suosittaa siten, että käyttäjät hyödyntävät jotain näistä resursseista tässä asiakirjassa annettujen tietojen lisäksi.

Digital Advertising Alliance tarjoaa sovellusta nimeltä AppChoices, jonka avulla käyttäjät voivat hallita kiinnostuksiin perustuvaa mainontaa mobiilisovelluksissa.

Omistaja ja rekisterinpitäjä

Yamabiko Corporation - 7-2 Suehirocho 1-Chome Ohme Tokyo 198-8760 Japan

Omistajan yhteysosoite: privacy@yamabiko-corp.co.jp

Koska omistaja ei voi täysin hallita muun osapuolen seurantatoimia tässä sovelluksessa, erityiset viittaukset muun osapuolen seurantatoimiin ovat viitteellisiä. Kattavia tietoja varten käyttäjiä pyydetään tutustumaan vastaaviin, tässä asiakirjassa lueteltuihin muun osapuolen palveluiden tietosuojakäytäntöihin.

Huomioiden seurantatekniikoiden monimutkaisuuden käyttäjää kehotetaan ottamaan omistajaan yhteyttä, jos hän haluaa lisätietoja kyseisten tekniikoiden käytöstä tässä sovelluksessa.

  • Määritelmät ja laisäädäntöviitteet

Mikä tahansa tieto, joka suoraan, välillisesti tai yhdessä muun tiedon kanssa – henkilökohtainen tunnusluku mukaan lukien – mahdollistaa luonnollisen henkilön tunnistamisen tai tunnistettavuuden.

Käyttötiedot

Tämän sovelluksen (tai sovelluksen muun osapuolen palvelun) automaattisesti keräämät tiedot, joita voivat olla: IP-osoitteet tai toimialuenimet tietokoneissa, joita tämän sovelluksen käyttäjät hyödyntävät, URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier), pyynnön ajankohta, menetelmä pyynnön lähettämiseksi palvelimelle, vastauksena saadun tiedoston koko, numerokoodi, joka osoittaa palvelimen vastauksen tilan (onnistunut, virhe tms.), alkuperämaa, käyttäjän selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuudet, erilaiset käyntikohtaiset aikatiedot (esim. sovelluksen kullakin sivulla vietetty aika) sekä tiedot sovelluksessa navigoinnista ja sivuilla siirtymisen järjestys sekä muita parametreja käyttäjän laitteen käyttöjärjestelmästä ja/tai käyttäjän IT-ympäristöstä.

Käyttäjä

Henkilö, joka käyttää tätä sovellusta ja ellei muuta ilmoiteta, vastaa rekisteröityä.

Rekisteröity

Luonnollinen henkilö, joita henkilötiedot koskevat.

Tietojen käsittelijä (tai tietojen valvoja)

Luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu taho, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta siten kuin tässä tietosuojakäytännössä on kuvattu.

Rekisterinpitäjä (tai omistaja)

Luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu taho, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tavat ja tarkoitukset, mukaan lukien tietoturvatoimet liittyen tämän sovelluksen toimintaan ja käyttöön. Rekisterinpitäjä on tämän sovelluksen omistaja, ellei muuta ilmoiteta.

Tämä sovellus

Välin, jolla käyttäjän henkilötietoja kerätään ja käsitellään.

Palvelu

Tämän sovelluksen tuottama palvelu, joka on kuvattu liittyvissä ehdoissa (jos saatavilla) sekä tässä sivustossa/sovelluksessa.

Euroopan unioni (EU)

Ellei muuta ole ilmoitettu, kaikki Euroopan unioniin tässä asiakirjassa tehdyt viittaukset sisältävät kaikki nykyiset Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltiot.

Eväste

Evästeet ovat seurantatoimia, jotka koostuvat pienistä tietojoukoista tallennettuna käyttäjän selaimeen.

Seurantatoimi

Seurantatoimella tarkoitetaan mitä tahansa tekniikkaa, kuten evästeitä, yksilöiviä tunnisteita, verkkojäljitteitä, upotettuja komentosarjoja, sähköisiä tunnisteita ja sormenjälkiä, jotka mahdollistavat käyttäjien seurannan, esimerkiksi käyttämällä tai tallentamalla tietoja käyttäjän laitteessa.

Oikeudelliset tiedot

Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu usean lain säädösten perusteella, mukaan lukien 13/14 artikla, asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus).

Tämä tietosuojakäytäntö liittyy ainoastaan tähän sovellukseen, jollei tässä asiakirjassa muuta ilmoiteta.

Viimeisin päivitys: 11.1.2022

Cookie Pro ylläpitää tätä sisältöä ja kerää vain välttämättömät henkilötiedot toiminnassaan.