Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

Virksomheden anerkender vigtigheden af ​​beskyttelsen af ​​personoplysninger og specifikke personoplysninger i dette samfund med avanceret informationskommunikation, og stræber efter at beskytte personoplysninger og specifikke personoplysninger med udgangspunkt i den politik, der er beskrevet nedenfor.

 

1. Indhentning af personoplysninger

Virksomheden indhenter personlige oplysninger på lovlige og retfærdige måder.

 

2. Brug af personlige oplysninger

Virksomheden anvender personoplysninger inden for rammerne af følgende brugsformål angivet på erhvervelsestidspunktet eller inden for rammerne af brugsformålet, der er klart baseret på sådanne erhvervelsesbetingelser i det omfang, det er nødvendigt for udførelse af forretningsaktiviteter, og gør ikke brug af dem til andre formål, med mindre den har den enkeltes samtykke, eller hvor det er tilladt i henhold til lovgivningen.

Personoplysninger om kunder

(1) Sende information om arrangementer

(2) Support til forespørgsler og rådgivning

(3) Gennemførsel af aftaler

(4) Forhandlinger, møder mv. med kunder

Personoplysninger vedrørende interessenter

(1) Udøvelse af rettigheder og opfyldelse af forpligtelser efter selskabsloven

(2) Tilvejebringelse af forskellige fordele

(3) Udøvelse forskellige aktionærpolitikker (spørgeskemaer osv.)

(4) Aktionærstyring i henhold til lovgivningen

Personoplysninger vedrørende embedsmænd, ansatte mv. i andre virksomheder, herunder kunder, statslige og offentlige kontorer mv.

(1) Forskellige kommunikationer, rapporter, forespørgsler, forhandlinger osv. nødvendige for forretningsaktiviteter

(2) Betaling, indkomst, kreditstyring osv., drift

Personoplysninger vedrørende jobansøgere

(1) Levering og formidling af rekrutteringsoplysninger med mere til jobansøgere

(2) Rekruttering i virksomheden

 

3. Provision of personal data to third parties

Medmindre andet er angivet i lovgivningen, vil virksomheden ikke udlevere personoplysninger til en tredjepart (eksklusive entreprenører) uden at have indhentet den enkeltes forudgående samtykke.

 

4. Delt brug af personoplysninger

Virksomheden kan foretage delt brug af de angivne personoplysninger hos virksomhedens indenlandske datterselskaber og virksomhedens oversøiske datterselskaber baseret på følgende betingelser:

(1) Personlige dataelementer, der deles og bruges så som navn, fødselsdato, alder, køn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, produktkøbshistorik

(2) Afgrænsning af de personer, der deler og bruger dem; virksomheden, virksomhedens indenlandske datterselskaber og Selskabets oversøiske datterselskaber

(3) Brugsformål for de personer, der bruger dem som beskrevet i 2. (Brug af personoplysninger) ovenfor

(4) Navnet på den part, der er ansvarlig med hensyn til håndteringen af ​​sådanne personlige data Yamabiko Corporation

 

5. Håndtering af personoplysninger

• Virksomheden vil opretholde nøjagtigheden af ​​personoplysninger og administrere dem sikkert.

• For at forhindre tab, beskadigelse, ændring, videregivelse osv. af personoplysninger, vil virksomheden indføre passende informationssikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret adgang, computervirus mv.

• Virksomheden vil ikke tillade, at personoplysninger videregives gennem handlinger, såsom ved fjernelse fra lokalerne, ekstern transmission mv.

 

6. Overvågning af entreprenører

I det tilfælde, hvor virksomheden outsourcer behandlingen af ​​personoplysninger til en ekstern part, vil den være kontraktligt forpligtet til ikke at videregive eller udlevere dem til tredjeparter, og den korrekte forvaltning vil blive foretaget.

 

7. Offentliggørelse, ændring, ophør af brug og sletning af personoplysninger

Virksomheden anerkender, at den enkelte har ret til at anmode om offentliggørelse, ændring, ophør af brug, sletning osv. af deres personoplysninger, og vil straks reagere på enhver sådan anmodning. Hvis du derudover har synspunkter eller spørgsmål vedrørende virksomhedens håndtering af personoplysninger, bedes du kontakte vores rådgivningscenter for personoplysninger.

 

8. Organisation/struktur

• Virksomheden vil udpege en administrator til at beskytte personoplysninger og implementere passende håndtering af personoplysninger.

• Virksomheden vil gennemføre uddannelse for sine direktører og medarbejdere vedrørende beskyttelse af personoplysninger og passende forvaltningsmetoder og vil sikre korrekt håndtering af personoplysninger i de daglige forretningsaktiviteter.

 

9. Indførelse, implementering, vedligeholdelse og forbedring af program til beskyttelse af personoplysninger

For at eksekvere denne politik, vil virksomheden indføre et program til beskyttelse af personoplysninger (herunder denne politik, regler for beskyttelse af personoplysninger og relaterede regler/forskrifter), og formidle dette til virksomhedens medarbejdere og andre interesserede parter, implementere, vedligeholde og løbende forbedre det.

 

10. Håndtering af specifikke personoplysninger

Virksomheden overholder "Lov om brug af numre til at identificere en bestemt person i administrative procedurer" og "Retningslinjer vedrørende korrekt håndtering af specifikke personoplysninger (forretningsversion)" og håndterer de specifikke personoplysninger korrekt.

 

11. jan. 2022
Representative Director President og C.E.O Hiroshi Kubo