Sīkfailu politika

Sīkfailu politika

Šis dokuments informē lietotājus par tehnoloģijām, kas palīdz šai lietojumprogrammai sasniegt tālāk aprakstītos mērķus. Šādas tehnoloģijas sniedz īpašniekam iespēju piekļūt informācijai un to saglabāt (piemēram, izmantojot sīkfailu) vai izmantot resursus (piemēram, palaižot skriptu) lietotāja ierīcē, kad lietotājs izmanto šo lietojumprogrammu.

Šis dokuments informē lietotājus par tehnoloģijām, kas palīdz šai lietojumprogrammai sasniegt tālāk aprakstītos mērķus. Šādas tehnoloģijas sniedz īpašniekam iespēju piekļūt informācijai un to saglabāt (piemēram, izmantojot sīkfailu) vai izmantot resursus (piemēram, palaižot skriptu) lietotāja ierīcē, kad lietotājs izmanto šo lietojumprogrammu.

Vienkāršības labad šajā dokumentā visas šādas tehnoloģijas ir definētas kā "izsekotāji", ja vien nav iemesla tās nošķirt.
Piemēram, lai gan sīkfailus var izmantot gan tīmekļa, gan mobilajās pārlūkprogrammās, būtu neprecīzi runāt par sīkfailiem saistībā ar mobilajām lietotnēm, jo tie ir pārlūkprogrammas izsekošanas līdzeklis. Šī iemesla dēļ šajā dokumentā termins "sīkfaili" tiek lietots tikai tad, ja tas ir īpaši domāts, lai norādītu uz šo konkrēto izsekošanas veidu.

Dažu mērķu gadījumā, kuriem tiek izmantoti izsekotāji, var būt nepieciešama arī lietotāja piekrišana. Ja piekrišana ir sniegta, to jebkurā laikā var brīvi atsaukt, rīkojoties, kā aprakstīts šajā dokumentā.

Šajā lietojumprogrammā tiek izmantoti īpašnieka tieši pārvaldīti izsekotāji (tā sauktie "pirmās puses" izsekotāji), kā arī izsekotāji, kas nodrošina trešās puses sniegtos pakalpojumus (tā sauktie "trešās puses" izsekotāji). Ja vien šajā dokumentā nav norādīts citādi, trešās puses pakalpojumu sniedzēji var piekļūt saviem pārvaldītajiem izsekotājiem.
Sīkfailu un citu līdzīgu izsekotāju derīguma un derīguma termiņa beigas var atšķirties atkarībā no īpašnieka vai attiecīgā pakalpojumu sniedzēja noteiktā darbības laika. Dažu izsekotāju derīguma termiņš beidzas, beidzoties lietotāja pārlūkošanas sesijai.
Papildus tam, kas norādīts aprakstos katrā no turpmākajām kategorijām, lietotāji attiecīgo trešo pušu pakalpojumu sniedzēju saistītajās privātuma politikās vai sazinoties ar īpašnieku var noskaidrot precīzāku un atjauninātu informāciju par kalpošanas ilguma specifikāciju, kā arī jebkādu citu būtisku informāciju, piemēram, par citu izsekotāju klātbūtni.

Šīs lietojumprogrammas darbības nodrošināšanā un pakalpojuma sniegšanā obligāti nepieciešamās darbības

Šī lietojumprogramma izmanto tā sauktos "tehniskos" sīkfailus un citus līdzīgus izsekotājus, lai veiktu darbības, kas ir obligāti nepieciešamas pakalpojuma darbībā vai sniegšanā.

Citas ar izsekotāju lietojumu saistītās darbības

Pieredzes uzlabošana

Šī lietojumprogramma izmanto izsekotājus, lai nodrošinātu personalizētu lietotāja pieredzi, uzlabojot preferenču pārvaldības iespēju kvalitāti un nodrošinot mijiedarbību ar ārējiem tīkliem un platformām.

  • Satura rādīšana no ārējām platformām


Šāda veida pakalpojums ļauj skatīt ārējās platformās izvietotu saturu tieši no šīs lietojumprogrammas lapām un mijiedarboties ar tām.
Šāda veida pakalpojumi var apkopot tīmekļa datplūsmas datus par lapām, kurās pakalpojums ir instalēts, pat tad, ja lietotāji to neizmanto.

Mapbox logrīks (Mapbox Inc.)

Mapbox ir Mapbox Inc. nodrošināts karšu vizualizācijas pakalpojums, kas sniedz iespēju šajā lietojumprogrammā iekļaut šāda veida saturu tās lapās.

Apstrādātie personas dati: sīkfaili un lietojuma dati.

Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis – Privātuma politika.

YouTube video logrīks

YouTube ir video satura vizualizācijas pakalpojums, ko nodrošina Google LLC vai Google Ireland Limited (atkarībā no atrašanās vietas, no kuras tiek piekļūts šai lietojumprogrammai), kas ļauj šajā lietojumprogrammā iekļaut šāda veida saturu tās lapās.

Apstrādātie personas dati: sīkfaili un lietojuma dati.

Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis – Privātuma politika; Īrija – Privātuma politika.

Mērīšana

Šī lietojumprogramma izmanto izsekotājus, lai mērītu datplūsmu un analizētu lietotāju uzvedību pakalpojuma uzlabošanai.

  • Analītika

Šajā sadaļā ietvertie pakalpojumi sniedz īpašniekam iespēju uzraudzīt un analizēt tīmekļa datplūsmu, un tos var izmantot, lai sekotu līdzi lietotāja uzvedībai.

Google Analytics

Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina korporācija Google LLC vai Google Ireland Limited (atkarībā no atrašanās vietas, no kuras piekļūts šai lietojumprogrammai) ("Google"). Google izmanto savāktos datus, lai izsekotu un pārbaudītu šīs lietojumprogrammas izmantošanu, sagatavotu pārskatus par tās darbību un kopīgotu tos ar citiem Google pakalpojumiem.
Google var izmantot savāktos datus, lai kontekstualizētu un personalizētu reklāmas savā reklāmas tīklā.

Apstrādātie personas dati: sīkfaili un lietojuma dati.

Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis – Privātuma politika – Atteikties; Īrija – Privātuma politika – Atteikties.

Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis – Privātuma politika; Īrija – Privātuma politika.

Mērķauditorija un reklāma

Šī lietojumprogramma izmanto izsekotājus, lai nodrošinātu personalizētu tirgvedības saturu, pamatojoties uz lietotāja uzvedību, un lai darbinātu, apkalpotu un izsekotu reklāmas.

  • Reklāma

Šāda veida pakalpojums ļauj lietotāja datus izmantot reklāmas saziņas nolūkos. Šī saziņa tiek rādīta reklāmkarogu un citu reklāmu veidā šajā lietojumprogrammā, iespējami pamatojoties uz lietotāja interesēm.
Tas nenozīmē, ka visi personas dati tiek izmantoti šajā nolūkā. Tālāk ir sniegta informācija un lietošanas nosacījumi.
Daži no turpmākajiem pakalpojumiem var izmantot izsekotājus, lai identificētu lietotājus, vai arī tie var izmantot uzvedības mērķauditorijas maiņas metodi, proti, rādīt reklāmas, kas pielāgotas lietotāja interesēm un uzvedībai, tostarp tādas, kas konstatētas ārpus šīs lietojumprogrammas. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet attiecīgo pakalpojumu privātuma politiku.
Papildus jebkādai atteikšanās funkcijai, ko piedāvā jebkurš no turpmākajiem pakalpojumiem, lietotāji var atteikties, apmeklējot Network Advertising Initiative atteikšanās lapu.

Lietotāji var arī atteikties no noteiktām reklāmas funkcijām, izmantojot pieejamos ierīces iestatījumus, piemēram, ierīces reklāmas iestatījumus mobilo tālruņu gadījumā vai vispārīgos reklāmu iestatījumus.

JSDELIVR (jsdelivr.com)

JSDELIVR ir jsdelivr.com sniegts reklāmas pakalpojums.

Apstrādātie personas dati: izsekotājs un lietojuma dati.

Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis – Privātuma politika.

 

Kā pārvaldīt preferences un sniegt vai atsaukt piekrišanu

Pastāv dažādi veidi, kā pārvaldīt ar izsekotāju saistītās preferences un vajadzības gadījumā sniegt vai atsaukt piekrišanu.

Lietotāji var pārvaldīt ar izsekotājiem saistītās preferences tieši savas ierīces iestatījumos, piemēram, nepieļaujot izsekotāju izmantošanu vai glabāšanu.

Turklāt, ja izsekotāju izmantošana ir atkarīga no piekrišanas, lietotāji var sniegt vai atsaukt šādu piekrišanu, iestatot savas preferences paziņojumā par sīkfailiem vai attiecīgi atjauninot šīs preferences, izmantojot attiecīgo piekrišanas preferenču logrīku, ja tāds ir pieejams.

Izmantojot attiecīgās pārlūkprogrammas vai ierīces funkcijas, ir iespējams arī dzēst iepriekš saglabātos izsekotājus, tostarp tos, kas izmantoti, lai atcerētos lietotāja sākotnējo piekrišanu.

Pārējos pārlūkprogrammas lokālajā atmiņā esošos izsekotājus var izdzēst, dzēšot pārlūkošanas vēsturi.

Attiecībā uz jebkuras trešās puses izsekotājiem lietotāji var pārvaldīt savas preferences un atsaukt savu piekrišanu, izmantojot attiecīgo atteikšanās saiti (ja tā ir nodrošināta), izmantojot trešās puses privātuma politikā norādītos līdzekļus vai sazinoties ar trešo pusi.

Izsekotāju iestatījumu atrašana

Informāciju par to, kā pārvaldīt sīkfailus visbiežāk izmantotajās pārlūkprogrammās, lietotāji var atrast, piemēram, šādās adresēs:

Lietotāji var arī pārvaldīt noteiktas mobilajās lietotnēs izmantoto izsekotāju kategorijas un atteikties no tām, izmantojot attiecīgos ierīces iestatījumus, piemēram, ierīces reklāmas iestatījumus mobilo ierīču gadījumā vai vispārīgos izsekošanas iestatījumus (lietotāji var atvērt ierīces iestatījumus un meklēt attiecīgo iestatījumu).

Reklāmas nozarei specifiska atteikšanās

Neatkarīgi no iepriekš minētā lietotāji var izpildīt norādījumus, kādi sniegti YourOnlineChoices (ES),  Network Advertising Initiative (ASV) un Digital Advertising Alliance (ASV), DAAC (Kanāda), DDAI (Japāna) vai citos līdzīgos pakalpojumos. Šādas iniciatīvas sniedz lietotājiem iespēju izvēlēties izsekošanas preferences attiecībā uz lielāko daļu reklāmas rīku. Tādēļ īpašnieks iesaka lietotājiem izmantot šos resursus papildus šajā dokumentā sniegtajai informācijai.

Digital Advertising Alliance piedāvā lietojumprogrammu  AppChoices , kas mobilajās lietotnēs palīdz lietotājiem kontrolēt pēc interesēm mērķēto reklāmu.

Īpašnieks un datu pārzinis

Yamabiko Corporation – 7–2 Suehirocho 1-Chome Ohme Tokyo 198-8760 Japāna

Īpašnieka kontaktinformācija e-pasts: privacy@yamabiko-corp.co.jp

Tā kā īpašnieks nevar pilnībā kontrolēt trešo pušu izsekotāju izmantošanu šajā lietojumprogrammā, jebkuras konkrētas atsauces uz trešo pušu izsekotājiem ir uzskatāmas par orientējošām. Lai iegūtu pilnīgu informāciju, lietotāji tiek lūgti iepazīties ar šajā dokumentā uzskaitīto attiecīgo trešo pušu pakalpojumu privātuma politiku.

Ņemot vērā objektīvo sarežģītību, kas saistīta ar izsekošanas tehnoloģijām, lietotāji tiek aicināti sazināties ar īpašnieku, ja viņi vēlas saņemt jebkādu papildu informāciju par šādu tehnoloģiju izmantošanu šajā lietojumprogrammā.

  • Definīcijas un juridiskās atsauces

Jebkura informācija, kas tieši, netieši vai saistībā ar citu informāciju, tostarp personas identifikācijas numuru, sniedz fiziskas personas identificēšanas vai identificējamības iespēju.

Lietojuma dati

Informācija, kas tiek apkopota automātiski, izmantojot šo lietojumprogrammu (vai šajā lietojumprogrammā izmantotos trešo pušu pakalpojumus), kas var ietvert: to datoru IP adreses vai domēna nosaukumus, ko izmanto šīs lietojumprogrammas lietotāji, URI adreses (vienotais resursu identifikators), pieprasījuma laiku, metodi, kas izmantota, lai iesniegtu pieprasījumu serverim, saņemto atbildes failu lielumu, ciparu kodu, kas norāda servera atbildes statusu (sekmīgs rezultāts, kļūda vai tml.), izcelsmes valsti, lietotāja izmantotās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas funkcijas, dažādas ziņas par apmeklējuma laiku (piem., laiks, kas pavadīts katrā lietojumprogrammas lapā) un plašāka informācija par ceļu, kāds veikts lietojumprogrammā, īpaši norādot apmeklēto lapu secību, kā arī citi parametri par ierīces operētājsistēmu un/vai lietotāja IT vidi.

Lietotājs

Persona, kura izmanto šo lietojumprogrammu un kura, ja vien nav norādīts citādi, ir arī datu subjekts.

Datu subjekts

Fiziskā persona, uz kuru attiecas personas dati.

Datu apstrādātājs (jeb datu pārraugs)

Fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā, kā aprakstīts šajā privātuma politikā.

Datu pārzinis (jeb īpašnieks)

Fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, tostarp drošības pasākumus attiecībā uz šīs lietojumprogrammas darbību un izmantošanu. Datu pārzinis, ja vien nav norādīts citādi, ir šīs lietojumprogrammas īpašnieks.

Šī lietojumprogramma

Līdzeklis, ar ko tiek vākti un apstrādāti lietotāja personas dati.

Pakalpojums

Pakalpojums, ko sniedz šī lietojumprogramma, kā aprakstīts attiecīgajos noteikumos (ja tādi ir pieejami) un šajā vietnē/lietojumprogrammā.

Eiropas Savienība (jeb ES)

Ja vien nav norādīts citādi, visas atsauces uz Eiropas Savienību šajā dokumentā ietver visas pašreizējās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis.

Sīkfails

Sīkfaili ir izsekotāji, ko veido nelielas datu kopas, kas tiek saglabātas lietotāja pārlūkprogrammā.

Izsekotājs

Izsekotājs apzīmē jebkuru tehnoloģiju — piem., sīkfailus, unikālos identifikatorus, tīmekļa bāksignālus, iegultos skriptus, e-tagus un pirkstu nospiedumus —, kas ļauj izsekot lietotājus, piemēram, piekļūstot lietotāja ierīcei vai saglabājot tajā informāciju.

Juridiskā informācija

Šis privātuma paziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz vairāku tiesību aktu noteikumiem, tostarp regulas (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13./14. pantu.

Šī privātuma politika attiecas tikai uz šo lietojumprogrammu, ja šajā dokumentā nav norādīts citādi.

Pēdējā atjaunināšana: 2022. gada 11. janvārī

Cookie Pro vieso šo saturu un apkopo tikai tos Personas datus, kas ir noteikti nepieciešami šī satura nodrošināšanai.