Küpsiste poliitika

Küpsiste poliitika

Käesoleva dokumendiga teavitatakse kasutajaid tehnoloogiatest, mis aitavad rakendusel saavutada allpool kirjeldatud eesmärke. Sellised tehnoloogiad võimaldavad omanikul pääseda teabele ligi ja seda talletada (näiteks küpsiste abil) või kasutada ressursse (näiteks skripti käivitamise abil) kasutaja seadmes, kui kasutaja selle rakendusega suhtleb.

Käesoleva dokumendiga teavitatakse kasutajaid tehnoloogiatest, mis aitavad rakendusel saavutada allpool kirjeldatud eesmärke. Sellised tehnoloogiad võimaldavad omanikul pääseda teabele ligi ja seda talletada (näiteks küpsiste abil) või kasutada ressursse (näiteks skripti käivitamise abil) kasutaja seadmes, kui kasutaja selle rakendusega suhtleb.

Lihtsuse huvides nimetatakse käesolevas dokumendis kõiki selliseid tehnoloogiaid jälgijateks, välja arvatud siis, kui on põhjust neid eristada.
Näiteks, kuigi küpsiseid saab kasutada nii veebi- kui ka mobiilibrauserites, oleks ebatäpne rääkida küpsistest mobiilirakenduste kontekstis, kuna need on brauseripõhised jälgijad. Seepärast kasutatakse käesolevas dokumendis mõistet „küpsised“ ainult siis, kui selle all mõeldakse konkreetselt seda tüüpi jälgijat.

Mõnel eesmärgil, milleks jälgijaid kasutatakse, võib olla vaja ka kasutaja nõusolekut. Pärast nõusoleku andmist võib selle igal ajal tagasi võtta, järgides käesolevas dokumendis esitatud juhiseid.

Rakendus kasutab vahetult omaniku poolt hallatavaid jälgijaid (esimese osapoole jälgijad) ning jälgijaid, mis võimaldavad kolmanda osapoole pakutavaid teenuseid (kolmanda osapoole jälgijad). Kui käesolevas dokumendis ei ole sätestatud teisiti, võivad kolmandatest osapooltest teenusepakkujad saada nende poolt hallatavatele jälgijatele juurdepääsu.
Olenevalt omaniku või asjaomase teenusepakkuja poolt määratud kasutuseast võib küpsiste ja muude sarnaste jälgijate kehtivusaeg ja aegumine varieeruda. Mõned neist aeguvad, kui kasutaja sirvimisseansi lõpetab.
Lisaks allpool esitatud kategooriate kirjeldustes näidatud andmetele võivad kasutajad leida täpsemat ja ajakohastatud teavet kasutusea kohta ning muud asjakohast teavet (näiteks teiste jälgijate olemasolu kohta) vastavate kolmandatest osapooltest teenusepakkujate privaatsuspoliitika lingi kaudu või võttes ühendust omanikuga.

Rakenduse toimimiseks ja teenuse osutamiseks vältimatult vajalikud tegevused

Rakendus kasutab tehnilisi küpsiseid ja muid sarnaseid jälgijaid, et teostada teenuse toimimiseks või osutamiseks vältimatult vajalikke tegevusi.

Muud jälgijate kasutamist sisaldavad tegevused

Kasutuskogemuse parandamine

Rakendus kasutab jälgijaid, et pakkuda isikupärastatud kasutajakogemust, parandades eelistuste haldamise võimaluste kvaliteeti ning võimaldades suhtlust välisvõrkude ja -platvormidega.

  • Välisplatvormide sisu kuvamine


Seda tüüpi teenus võimaldab teil vaadata otse rakenduse lehekülgedelt välisplatvormidel asuvat sisu ja nendega suhelda.
Siiski võidakse seda tüüpi teenuse käigus koguda veebiliikluse andmeid nende lehekülgede kohta, kuhu teenus on paigaldatud, isegi kui kasutajad seda ei kasuta.

Mapboxi vidin (Mapbox Inc.)

Mapbox on ettevõtte Mapbox Inc. poolt pakutav kaartide visualiseerimise teenus, mis võimaldab rakendusel sellist sisu oma lehekülgedele lisada.

Töödeldavad isikuandmed: Küpsised ja andmed kasutamise kohta.

Andmete töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – Privaatsuspoliitika.

YouTube'i videovidin

YouTube on ettevõtte Google LLC või ettevõtte Google Ireland Limited poolt pakutav videosisu visualiseerimise teenus, mis võimaldab olenevalt asukohast, kust on rakendusele juurdepääs, rakendusel sellist sisu oma lehekülgedele lisada.

Töödeldavad isikuandmed: Küpsised ja andmed kasutamise kohta.

Andmete töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – Privaatsuspoliitika; Iirimaa – Privaatsuspoliitika

Mõõtmine

Eesmärgiga parandada teenust kasutab rakendus liikluse mõõtmiseks ja kasutajate käitumise analüüsimiseks jälgijaid.

  • Analüütika

Selle alla kuuluvad teenused võimaldavad omanikul jälgida ja analüüsida veebiliiklust ning neid saab kasutada kasutajate käitumise jälgimiseks.

Google Analytics

Google Analytics on veebi kasutamise analüüsimise teenus, mida pakub ettevõte Google LLC või ettevõte Google Ireland Limited, olenevalt asukohast, kust on rakendusele juurdepääs (Google). Google kasutab kogutud andmeid rakenduse kasutamise jälgimiseks ja uurimiseks, rakenduse tegevuste kohta aruannete koostamiseks ja nende jagamiseks muude Google'i teenustega.
Google võib kogutud andmeid kasutada oma reklaamivõrgu reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks

Töödeldavad isikuandmed: Küpsised ja andmed kasutamise kohta.

Andmete töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – Privaatsuspoliitika – Loobumine; Iirimaa – Privaatsuspoliitika – Loobumine.

Andmete töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – Privaatsuspoliitika; Iirimaa – Privaatsuspoliitika

Sihtimine ja reklaam

Rakendus kasutab jälgijaid, et pakkuda kasutaja käitumise põhjal isikupärastatud turundussisu ning kasutada, edastada ja jälgida reklaame.

  • Reklaam

Seda tüüpi teenus võimaldab kasutada kasutajaandmeid reklaami edastamiseks. Neid teateid kuvatakse käesolevas rakenduses bännerite ja muude reklaamide kujul, mis võivad põhineda kasutaja huvidel.
See ei tähenda, et sel eesmärgil kasutatakse kõiki isikuandmeid. Allpool on esitatud teave ja kasutustingimused.
Mõnede allpool loetletud teenuste puhul võidakse kasutaja tuvastamiseks kasutada jälgijaid või kasutada käitumusliku korduva reklaamide suunamise meetodit, st kuvada kasutaja huvidele ja käitumisele kohandatud reklaame, sealhulgas väljaspool käesolevat rakendust tuvastatud reklaame. Lisateavet leiate asjaomaste teenuste privaatsuspoliitikast.
Lisaks alljärgnevate teenuste raames pakutavatele loobumisfunktsioonidele saavad kasutajad loobuda rühmituse Network Advertising Initiative loobumislehe kaudu.

Kasutajad saavad teatavatest reklaamifunktsioonidest loobuda ka seadme seadistuste kaudu, näiteks mobiiltelefonide reklaamisätted või üldised reklaamisätted.

JSDELIVR (jsdelivr.com)

JSDELIVR on reklaamiteenus, mida pakub jsdelivr.com.

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad ja andmed kasutamise kohta.

Andmete töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – Privaatsuspoliitika.

 

Kuidas hallata eelistusi ning nõusolekut anda või tühistada

Jälgijatega seotud eelistuste haldamiseks ning vajaduse korral nõusoleku andmiseks või tühistamiseks on mitu võimalust.

Kasutajad saavad hallata jälgijatega seotud eelistusi otse oma seadme seadetes, näiteks takistades jälgijatete kasutamist või talletamist.

Kui jälgijate kasutamine põhineb nõusolekul, saavad kasutajad nõusoleku anda või tühistada, määrates oma eelistused küpsiste kasutamise teatises või ajakohastades oma eelistusi asjaomase nõusolekuga seotud eelistuste vidina kaudu, kui see on olemas.

Samuti on asjakohaste brauseri või seadme funktsioonide kaudu võimalik varem salvestatud jälgijad kustutada, sealhulgas ka need, mida kasutati kasutaja esialgse nõusoleku meeles pidamiseks.

Muud jälgijad brauseri lokaalmälus võib kustutada sirvimisajaloo kustutamisega.

Kolmanda osapoole jälgijate puhul saavad kasutajad eelistusi hallata ja nõusoleku tühistada vastava loobumislingi kaudu (kui see on olemas), kasutades kolmanda osapoole privaatsuspoliitikas osutatud vahendeid või võttes kolmanda osapoolega ühendust.

Jälgijate sätete leidmine

Kasutajad leiavad teavet näiteks küpsiste haldamise kohta kõige sagedamini kasutatavates brauserites järgmiste linkide kaudu:

Kasutajad saavad hallata ka teatavaid mobiilirakendustes kasutatavate jälgijate kategooriaid, loobudes neist asjakohaste seadmesätete, näiteks mobiilseadmete reklaamisätete või üldse jälgijate sätete kaudu (vajalikku sätet saab otsida seadme sätetest).

Reklaamitööstuse spetsiifilised loobumisvõimalused

Olenemata eelnevast võivad kasutajad järgida algatuste YourOnlineChoices (EL), Network Advertising Initiative (USA) ja Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Jaapan) või muude sarnaste algatuste veebilehtedel toodud juhiseid. Sellised algatused võimaldavad kasutajatel valida jälgijaid käsitlevaid eelistusi enamiku reklaamivahendite puhul. Seega soovitab omanik kasutada lisaks käesolevas dokumendis esitatud teabele ka neid vahendeid.

The Digital Advertising Alliance pakub rakendust nimega AppChoices , mis aitab kasutajatel hallata mobiilirakendustes huvipõhist reklaami.

Omanik ja vastutav töötleja

Yamabiko Corporation - 7-2 Suehirocho, 1-Chome Ohme, Tōkyō, 198-8760, Jaapan

Omaniku e-posti aadress: privacy@yamabiko-corp.co.jp

Kuna omanik ei saa rakenduse kaudu kolmanda osapoole jälgijate kasutamist täielikult kontrollida, on kõik konkreetsed viited kolmanda osapoole jälgijatele vaid soovituslikud. Täieliku teabe saamiseks palume kasutajatel tutvuda käesolevas dokumendis loetletud asjaomaste kolmandate osapoolte teenuste privaatsuspoliitikatega.

Arvestades jälitustehnoloogiatega seotud objektiivset keerukust, soovitatakse kasutajatel, kes soovivad saada lisateavet selliste tehnoloogiate kasutamise kohta käesolevas rakenduses, võtta ühendust omanikuga.

  • Mõisted ja õiguslikud viited

Igasugune teave, mis võimaldab otseselt, kaudselt või koos muu teabega (kaasa arvatud isikukood) füüsilise isiku tuvastamist või tuvastatavust.

Andmed kasutamise kohta

Käesoleva rakenduse (või rakenduses kasutatud kolmandate isikute teenuste) kaudu automaatselt kogutud teave, mis võib sisaldada: rakendust kasutavate kasutajate arvutite IP-aadresse või domeeninimesid, URI-aadresse (universaalne ressursiidentifikaator), taotluse esitamise aega, serverile taotluse esitamiseks kasutatud meetodit, vastuseks saadud faili suurust, serveri vastuse olekut näitavat arvkoodi (edukas tulemus, viga jms), päritoluriiki, kasutaja poolt kasutatud brauseri ja operatsioonisüsteemi funktsioone, mitmesuguseid ajaga seotud üksikasju iga külastuse kohta (nt rakenduses igal leheküljel veedetud aeg) ja üksikasju rakenduses läbitud tee kohta (eelkõige seoses külastatud lehekülgede järjestusega) ning muid parameetreid seadme operatsioonisüsteemi ja/või kasutaja IT-keskkonna kohta.

Kasutaja

Rakendust kasutav isik, kes on ühtlasi andmesubjekt, kui ei ole sätestatud teisiti.

Andmesubjekt

Füüsiline isik, kellele isikuandmed osutavad.

Andmetöötleja (või andmekaitseinspektor)

Füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas.

Vastutav töötleja (või omanik)

Füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, sealhulgas rakenduse toimimise ja kasutamisega seotud turvameetmed. Kui ei ole sätestatud teisiti, on vastutav töötleja rakenduse omanik.

Rakendus

Vahend, mille abil kasutaja isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse.

Teenus

Rakenduse pakutav teenus, nagu on kirjeldatud asjaomastes tingimustes (kui need on olemas) ja veebilehel/rakenduses.

Euroopa Liit (või EL)

Kui ei ole sätestatud teisiti, hõlmavad kõik käesolevas dokumendis esitatud viited Euroopa Liidule kõiki Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna praeguseid liikmesriike.

Küpsis

Küpsised on jälgijad, mis koosnevad kasutaja brauserisse salvestatavatest väikestest andmekogumitest.

Jälgija

Jälgija tähistab igasugust tehnoloogiat – nt küpsised, ainuidentifikaatorid, veebimajakad, manusskriptid, sildid ja sõrmejäljed –, mis võimaldab kasutajate jälgimist, näiteks juurdepääsu või teabe salvestamist kasutaja seadmesse.

Õiguslik teave

Käesoleva privaatsusavalduse koostamisel on lähtutud mitmete õigusaktide sätetest, sealhulgas määruse (EL) nr 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) artiklitest 13 ja 14.

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse ainult sellele rakendusele, kui käesolevas dokumendis ei ole sätestatud teisiti.

Viimatine värskendus: 11. jaanuar 2022

Siintoodud sisu hostiks on Cookie Pro, kes kogub ainult sisu esitamiseks hädavajalikke isikuandmeid.