Zasady plików cookies

Zasady dotyczące plików cookie

Niniejszy dokument informuje Użytkowników o technologiach, które pomagają tej Aplikacji realizować cele opisane poniżej. Takie technologie pozwalają Właścicielowi na dostęp i przechowywanie informacji (na przykład poprzez użycie pliku cookie) lub korzystanie z zasobów (na przykład poprzez uruchomienie skryptu) na urządzeniu Użytkownika podczas interakcji z tą Aplikacją.

Niniejszy dokument informuje Użytkowników o technologiach, które pomagają tej Aplikacji realizować cele opisane poniżej. Takie technologie pozwalają Właścicielowi na dostęp i przechowywanie informacji (na przykład poprzez użycie pliku cookie) lub korzystanie z zasobów (na przykład poprzez uruchomienie skryptu) na urządzeniu Użytkownika podczas interakcji z tą Aplikacją.

Dla uproszczenia wszystkie takie technologie są w tym dokumencie określane jako „trackery” – chyba że istnieje powód, by je rozróżniać.
Na przykład chociaż pliki cookie mogą być używane zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i mobilnych, mówienie o plikach cookie w kontekście aplikacji mobilnych byłoby nieprecyzyjne, ponieważ są one trackerem opartym na przeglądarce. Z tego powodu w niniejszym dokumencie termin „cookie” jest używany tylko wtedy, gdy ma on wyraźnie wskazywać na ten konkretny rodzaj trackera.

Niektóre z celów, do których wykorzystywane są trackery, mogą wymagać zgody Użytkownika. W każdym przypadku wyrażenia zgody można ją w każdej chwili swobodnie wycofać, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie.

Niniejsza Aplikacja wykorzystuje trackery zarządzane bezpośrednio przez Właściciela (tzw. trackery strony pierwszej) oraz trackery, które umożliwiają usługi świadczone przez osoby trzecie (tzw. trackery strony trzeciej). O ile nie określono inaczej w tym dokumencie, dostawcy zewnętrzni mogą uzyskiwać dostęp do zarządzanych przez siebie trackerów.
Okresy ważności i wygaśnięcia plików cookie i innych podobnych trackerów mogą się różnić w zależności od czasu życia ustalonego przez Właściciela lub odpowiedniego dostawcę. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji przeglądania stron przez Użytkownika.
Poza tym, co zostało wyszczególnione w opisie każdej z poniższych kategorii, Użytkownicy mogą znaleźć bardziej precyzyjne i aktualne informacje dotyczące specyfikacji czasu życia, jak również wszelkie inne istotne informacje – takie jak obecność innych trackerów – w powiązanych zasadach prywatności odpowiednich dostawców zewnętrznych lub kontaktując się z Właścicielem.

Czynności ściśle niezbędne do działania tej Aplikacji i świadczenia Usługi

Niniejsza Aplikacja wykorzystuje tzw. „techniczne” pliki cookie oraz inne podobne trackery w celu realizacji działań, które są ściśle niezbędne do funkcjonowania lub dostarczania Usługi.

Inne działania wymagające użycia trackerów

Ulepszenie obsługi

Ta Aplikacja wykorzystuje trackery, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenie użytkownika poprzez poprawę jakości opcji zarządzania preferencjami oraz poprzez umożliwienie interakcji z zewnętrznymi sieciami i platformami.

  • Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform


Ten rodzaj usługi pozwala Użytkownikowi na oglądanie treści hostowanych na zewnętrznych platformach bezpośrednio ze stron tej Aplikacji, i wchodzenie z nimi w interakcję.
Tego typu usługi mogą zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których są zainstalowane, nawet jeśli Użytkownicy z nich nie korzystają.

Widżet Mapbox (Mapbox Inc.)

Mapbox to usługa wizualizacji map świadczona przez Mapbox Inc., umożliwiająca tej Aplikacji umieszczanie tego rodzaju treści na jej stronach.

Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Zasady ochrony prywatności.

Widżet wideo YouTube

YouTube to usługa wizualizacji treści wideo świadczona przez Google LLC lub przez Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji, która umożliwia tej Aplikacji umieszczanie tego rodzaju treści na swoich stronach.

Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Zasady ochrony prywatności; Irlandia – Zasady ochrony prywatności.

Pomiar

Niniejsza Aplikacja wykorzystuje trackery do pomiaru ruchu i analizy zachowań Użytkowników w celu ulepszenia Usługi.

  • Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie oraz analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google LLC lub przez Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej Aplikacji („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, do przygotowywania raportów na temat swojej działalności oraz do udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystać zebrane Dane do kontekstowego i spersonalizowanego wyświetlania reklam w swojej sieci reklamowej.

Przetwarzane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Zasady ochrony prywatności – Rezygnacja; Irlandia - Zasady ochrony prywatności – Rezygnacja.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Zasady ochrony prywatności; Irlandia – Zasady ochrony prywatności.

Targetowanie i reklama

Ta Aplikacja wykorzystuje trackery do dostarczania spersonalizowanych treści marketingowych opartych na zachowaniu Użytkownika oraz do obsługi, dostarczania i śledzenia reklam.

  • Reklama

Ten rodzaj usługi pozwala na wykorzystanie Danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej. Komunikaty te są wyświetlane w formie banerów i innych reklam w tej Aplikacji, ewentualnie w oparciu o zainteresowania Użytkownika.
Nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe są wykorzystywane do tego celu. Poniżej znajdują się informacje i warunki użytkowania.
Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą używać trackerów do identyfikacji Użytkowników lub mogą korzystać z techniki retargetingu behawioralnego, czyli wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, w tym wykrytych poza tą Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami prywatności odpowiednich serwisów.
Oprócz funkcji rezygnacji oferowanej przez dowolną z poniższych usług użytkownicy mogą zrezygnować z niej, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.

Użytkownicy mogą również zrezygnować z pewnych funkcji reklamowych poprzez odpowiednie ustawienia urządzenia, takie jak ustawienia reklam w urządzeniu dla telefonów komórkowych lub ogólne ustawienia reklam.

JSDELIVR (jsdelivr.com)

JSDELIVR jest serwisem reklamowym prowadzonym przez jsdelivr.com.

Przetwarzane dane osobowe: Dane o śledzeniu i użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Zasady ochrony prywatności.

 

Jak zarządzać preferencjami i udzielać lub wycofywać zgodę

Istnieją różne sposoby zarządzania preferencjami związanymi ze śledzeniem oraz dostarczania i wycofywania zgody, tam gdzie to właściwe:

Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami związanymi z trackerami bezpośrednio w ustawieniach swojego urządzenia, na przykład poprzez uniemożliwienie używania lub przechowywania trackerów.

Dodatkowo gdy korzystanie z trackerów odbywa się na podstawie zgody, Użytkownicy mogą udzielić lub wycofać taką zgodę, ustawiając swoje preferencje w powiadomieniu o plikach cookie lub odpowiednio aktualizując takie preferencje za pośrednictwem odpowiedniego widżetu z preferencjami dotyczącymi zgody, jeśli jest on dostępny.

Możliwe jest również, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub urządzenia, usunięcie wcześniej zapisanych trackerów, w tym tych, które służą do zapamiętania pierwotnej zgody Użytkownika.

Inne trackery w pamięci lokalnej przeglądarki mogą zostać usunięte poprzez skasowanie historii przeglądania.

W odniesieniu do wszelkich trackerów osób trzecich Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofać swoją zgodę za pomocą odnośnego linku rezygnacji (jeśli jest podany), za pomocą środków wskazanych w zasadach prywatności strony trzeciej lub kontaktując się z nią.

Ustawienia lokalizatora

Informacje o tym, jak zarządzać plikami cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych, Użytkownicy mogą znaleźć np. pod następującymi adresami:

Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi kategoriami trackerów używanych w aplikacjach mobilnych, rezygnując z nich w odpowiednich ustawieniach urządzenia, takich jak ustawienia reklamowe urządzenia dla urządzeń mobilnych lub ogólne ustawienia śledzenia (Użytkownicy mogą otworzyć ustawienia urządzenia i wyszukać odpowiednie ustawienia).

Rezygnacje specyficzne dla branży reklamowej

Niezależnie od powyższego, Użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez YourOnlineChoices (UE), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne podobne serwisy. Takie inicjatywy pozwalają Użytkownikom wybrać preferencje dotyczące śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. Właściciel zaleca zatem, aby Użytkownicy korzystali z tych zasobów w uzupełnieniu do informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

The Digital Advertising Alliance oferuje aplikację o nazwie AppChoices , która pomaga Użytkownikom kontrolować reklamy oparte na zainteresowaniach w aplikacjach mobilnych.

Właściciel i Administrator Danych

Yamabiko Corporation - 7-2 Suehirocho 1-Chome Ohme Tokyo 198-8760 Japonia

E-mail kontaktowy właściciela: privacy@yamabiko-corp.co.jp

Ponieważ Właściciel nie może w pełni kontrolować sposobu korzystania z trackerów osób trzecich za pośrednictwem tej Aplikacji, wszelkie konkretne odniesienia do trackerów osób trzecich należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z zasadami prywatności odpowiednich usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność technologii śledzenia, Użytkownicy są zachęcani do skontaktowania się z Właścicielem, jeśli chcą otrzymać jakiekolwiek dalsze informacje na temat wykorzystania takich technologii przez tę Aplikację.

  • Definicje i odniesienia prawne

Każda informacja, która bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami – w tym osobisty numer identyfikacyjny – pozwala na identyfikację lub możliwość identyfikacji osoby fizycznej.

Dane o użytkowaniu

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, właściwości przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika, różne szczegóły czasowe wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem, którego dotyczą dane.

Podmiot, którego dotyczą dane

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Podmiot przetwarzający dane

Osoba fizyczna lub prawna, instytucja publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, jak opisano w niniejszych zasadach prywatności.

Administrator danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, instytucja publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i sposobu korzystania z tej Aplikacji. Administratorem danych, o ile nie określono inaczej, jest Właściciel tej Aplikacji.

Ta Aplikacja

Środek, za pomocą którego dane osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Aplikację, opisana w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

Jeśli nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej w tym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookie

Pliki cookie to pliki śledzące składające się z niewielkich zestawów danych przechowywanych w przeglądarce internetowej Użytkownika.

Tracker

Tracker oznacza każdą technologię – np. pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnalizatory sieciowe, osadzone skrypty, e-tagi i fingerprinting – która umożliwia śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez dostęp do informacji lub przechowywanie ich na urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym Art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsze zasady prywatności odnoszą się wyłącznie do tej Aplikacji, o ile w niniejszym dokumencie nie zaznaczono inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2022 roku

Cookie Pro hostuje te treści i gromadzi tylko te dane osobowe, które są niezbędne do ich udostępnienia.