Slapukų taisyklės

Slapukų taisyklės

Šis dokumentas informuoja naudotojus apie technologijas, kurios padeda šiai programai siekti toliau aprašytų tikslų. Tokios technologijos leidžia savininkui pasiekti ir išsaugoti informaciją (pvz., naudojant slapuką) arba naudoti išteklius (pvz., vykdant scenarijų) naudotojo įrenginyje jam sąveikaujant su šia programa.

Šis dokumentas informuoja naudotojus apie technologijas, kurios padeda šiai programai siekti toliau aprašytų tikslų. Tokios technologijos leidžia savininkui pasiekti ir išsaugoti informaciją (pvz., naudojant slapuką) arba naudoti išteklius (pvz., vykdant scenarijų) naudotojo įrenginyje jam sąveikaujant su šia programa.

Paprastumo dėlei visos tokios technologijos šiame dokumente vadinamos „sekimo priemonėmis“, nebent yra priežastis jas išskirti.
Pvz., nors slapukai gali būti naudojami ir žiniatinklio, ir mobiliosiose naršyklėse, būtų netikslu kalbėti apie slapukus mobiliosiose programėlėse, nes tai naršyklėms skirtos sekimo priemonės. Dėl šios priežasties šiame dokumente terminas „slapukas“ naudojamas tik norint nurodyti šio konkretaus tipo sekimo priemonę.

Kai kuriems tikslams, kuriais naudojamos sekimo priemonės, gali reikėti naudotojo sutikimo. Jei sutikimas suteikiamas, jį bet kada galima laisvai atšaukti, vadovaujantis šiame dokumente pateiktomis instrukcijomis.

Ši programa naudoja sekimo priemones, tiesiogiai valdomas savininko (vadinamas „pirmosios šalies“ sekimo priemones) ir sekimo priemones, kurios leidžia trečiosioms šalims teikti paslaugas (vadinamos „trečiosios šalies“ sekimo priemonėmis). Jei šiame dokumente nenurodyta kitaip, trečiųjų šalių tiekėjai gali pasiekti savo tvarkomas sekimo priemones.
Slapukų ir kitų panašių sekimo priemonių galiojimas ir galiojimo pabaigos laikotarpis gali skirtis, atsižvelgiant į savininko arba atitinkamo teikėjo nustatytą veikimo laiką. Kai kurių iš jų galiojimas baigiasi nutraukus naudotojo naršymo seansą.
Be to, kas nurodyta kiekvienos toliau pateiktos kategorijos aprašyme, naudotojai gali rasti tikslesnę ir naujesnę informaciją apie nurodytą veikimo laiką bei visą kitą aktualią informaciją, pvz., kitų sekimo priemonių buvimą, susietose atitinkamų trečiųjų šalių teikėjų privatumo taisyklėse arba susisiekdami su savininku.

Veikla, absoliučiai būtina programai veikti ir paslaugai teikti

Ši programa naudoja vadinamuosius „techninius“ slapukus ir kitas panašias sekimo priemones vykdyti veiklai, kuri absoliučiai būtina programai veikti arba paslaugai teikti.

Kita veikla, susijusi su sekimo priemonių naudojimu

Geresni įspūdžiai

Ši programa naudoja sekimo priemones, kad asmeniškai pritaikytų veikimą naudotojui, pagerindama pageidavimų valdymo kokybę ir leisdama sąveiką su išoriniais tinklais ir platformomis.

  • Turinio iš išorinių platformų rodymas


Šis paslaugos tipas leidžia jums peržiūrėti išorinėse platformose talpinamą turinį tiesiai iš šios programos puslapių ir sąveikauti su juo.
Šio tipo paslauga gali rinkti puslapių, kuriuose paslauga įdiegta, žiniatinklio srauto duomenis, net kai naudotojai jos nenaudoja.

„Mapbox“ valdiklis („Mapbox Inc.“)

„Mapbox“ yra žemėlapių vaizdavimo paslauga, teikiama „Mapbox Inc.“, kuri leidžia šiai programai integruoti savo puslapiuose tokio tipo turinį.

Tvarkomi asmens duomenys: slapukai ir naudojimo duomenys.

Tvarkymo vieta: JAV – privatumo taisyklės.

„YouTube“ vaizdo įrašų valdiklis

„YouTube“ yra vaizdo įrašų turinio vaizdavimo paslauga, teikiama „Google LLC“ arba „Google Ireland Limited“ atsižvelgiant į tai, iš kokios vietos ši programa pasiekiama, ir leidžia šiai programai integruoti savo puslapiuose tokio tipo turinį.

Tvarkomi asmens duomenys: slapukai ir naudojimo duomenys.

Tvarkymo vieta: JAV – privatumo taisyklės; Airija – privatumo taisyklės.

Matavimas

Ši programa naudoja sekimo priemones srautui matuoti ir naudotojo elgesiui analizuoti, siekiant pagerinti paslaugą.

  • Analitika

Šiame skyriuje pateikiamos paslaugos leidžia savininkui stebėti ir analizuoti žiniatinklio duomenų srautą, jos gali būti naudojamos naudotojo elgesiui sekti.

„Google Analytics“

„Google Analytics“ yra žiniatinklio analizės paslauga, teikiama „Google LLC“ arba „Google Ireland Limited“ atsižvelgiant į tai, iš kur ši programa pasiekiama („Google“). „Google“ naudoja surinktus duomenis šios programos naudojimui sekti ir nagrinėti, ataskaitoms apie jos veiklą ruošti ir dalytis jomis su kitomis „Google“ paslaugomis.
„Google“ gali naudoti surinktus duomenis parinkdama pagal kontekstą ir asmeniškai pritaikydama savo reklamos tinklo skelbimus.

Tvarkomi asmens duomenys: slapukai ir naudojimo duomenys.

Tvarkymo vieta: JAV – privatumo taisyklės – atsisakyti; Airija – privatumo taisyklės – atsisakyti.

Tvarkymo vieta: JAV – privatumo taisyklės; Airija – privatumo taisyklės.

Tikslinė reklama

Ši programa naudoja sekimo priemones, kad pateiktų asmeniškai pritaikytą rinkodaros turinį pagal naudotojo elgesį ir valdytų, pateiktų bei sektų reklamos skelbimus.

  • Reklama

Šio tipo paslauga leidžia naudoti naudotojo duomenis reklaminei komunikacijai. Ši komunikacija rodoma šioje programoje reklamjuosčių ir kitos reklamos pavidalu, ji gali būti pritaikyta pagal naudotojo interesus.
Tai nereiškia, kad visi asmens duomenys naudojami šiuo tikslu. Informacija ir naudojimo sąlygos pateiktos toliau.
Kai kurios toliau išvardytos paslaugos gali naudoti sekimo priemones naudotojų tapatybei nustatyti arba taikyti parinkimo pagal elgesį metodą, t. y. rodyti reklamą, pritaikytą pagal naudotojo interesus ir elgesį, įskaitant nustatytus už šios programos ribų. Daugiau informacijos žr. atitinkamų paslaugų privatumo taisyklėse.
Be atsisakymo funkcijų, pateiktų bet kurioje toliau nurodytoje paslaugoje, naudotojai gali atsisakyti apsilankydami „Network Advertising Initiative“ atsisakymo puslapyje.

Taip pat naudotojai gali atsisakyti kai kurių reklamos funkcijų atitinkamo įrenginio nuostatose, pvz., mobiliųjų telefonų įrenginių reklamos nuostatose arba reklaminių skelbimų nuostatose apskritai.

JSDELIVR (jsdelivr.com)

JSDELIVR yra reklamos paslauga, teikiama jsdelivr.com.

Tvarkomi asmens duomenys: sekimo priemonės ir naudojimo duomenys.

Tvarkymo vieta: JAV – privatumo taisyklės.

 

Kaip tvarkyti nuostatas ir duoti arba atšaukti sutikimą

Yra įvairių būdų tvarkyti su sekimo priemonėmis susijusias parinktis ir duoti bei atšaukti sutikimą, kai tai aktualu:

Naudotojai gali valdyti su sekimo priemonėmis susijusias parinktis tiesiai savo įrenginio nuostatose, pvz., neleisdami naudoti ar įrašyti sekimo priemonių.

Be to, kai sekimo priemonių naudojimas pagrįstas sutikimu, naudotojai gali duoti arba atšaukti tokį sutikimą nustatydami parinktis gavę pirmąjį pranešimą apie slapukus arba atnaujindami tokias parinktis atitinkamu sutikimo parinkčių valdikliu, jei jis yra.

Taip pat galima ištrinti anksčiau įrašytas sekimo priemones, įskaitant naudojamas pradiniam naudotojo sutikimui įsiminti, naudojant atitinkamas naršyklės ar įrenginio funkcijas.

Kitas sekimo priemones vietinėje naršyklės atmintyje galima pašalinti ištrinant naršyklės istoriją.

Tvarkyti trečiųjų šalių sekimo priemonių parinktis ir atšaukti sutikimą dėl jų naudojimo naudotojai gali per atitinkamą atsisakymo nuorodą (jei ji pateikta), naudodami trečiosios šalies privatumo taisyklėse nurodytas priemones arba kreipdamiesi į trečiąją šalį.

Sekimo priemonių nuostatų paieška

Naudotojai gali, pvz., rasti informacijos, kaip tvarkyti slapukus populiariausiose naršyklėse, šiais adresais:

Taip pat naudotojai gali tvarkyti kai kurias sekimo priemonių kategorijas mobiliosiose programose, atsisakydami jų atitinkamo įrenginio nuostatose, pvz., mobiliojo įrenginio reklamos nuostatose arba sekimo nuostatose apskritai (naudotojai gali atidaryti įrenginio nuostatas ir ieškoti atitinkamų nuostatų).

Reklamos sričiai specifiniai atsisakymai

Nepaisant to, kas nurodyta anksčiau, naudotojai gali vykdyti instrukcijas, pateiktas „YourOnlineChoices“ (ES), „Network Advertising Initiative“ (JAV) ir „Digital Advertising Alliance“ (JAV), DAAC (Kanada), DDAI (Japonija) ar kitų panašių paslaugų. Tokios iniciatyvos leidžia naudotojams rinktis sekimo parinktis daugeliui reklamos priemonių. Savininkas rekomenduoja naudotojams naudotis šiais ištekliais kartu su šiame dokumente pateikta informacija.

„Digital Advertising Alliance“ siūlo programą „AppChoices“, kuri padeda naudotojams valdyti reklamą pagal interesus mobiliosiose programose.

Savininkas ir duomenų valdytojas

„Yamabiko Corporation“ - 7-2 Suehirocho 1-Chome Ohme Tokyo 198-8760 Japonija

Savininko kontaktinis el. pašto adresas: privacy@yamabiko-corp.co.jp

Savininkas negali visapusiškai kontroliuoti trečiųjų šalių sekimo priemonių naudojimo per šią programą, todėl visos konkrečios nuorodos į trečiųjų šalių sekimo priemones laikomos orientacinėmis. Išsamios informacijos naudotojai turėtų ieškoti atitinkamų šiame dokumente išvardytų trečiųjų šalių paslaugų privatumo taisyklėse.

Atsižvelgiant į objektyvų sekimo technologijų sudėtingumą, rekomenduojame naudotojams kreiptis į savininką, jei jie norėtų gauti daugiau informacijos apie tokių technologijų naudojimą šioje programoje.

  • Apibrėžimai ir teisinės nuorodos

Bet kokia informacija, kuri tiesiogiai, netiesiogiai arba kartu su kita informacija, įskaitant asmens identifikacijos numerį, leidžia nustatyti fizinio asmens tapatybę.

Naudojimo duomenys

Informacija, automatiškai surinkta per šią programą (arba šioje programoje naudojamas trečiųjų šalių paslaugas), kuri gali apimti: naudotojų, naudojančių šią programą, IP adresai arba domenų vardai, URI (universalių resursų identifikatorių) adresai, užklausos laikas, metodas, naudotas serverio užklausai pateikti, atsakyme gauto failo dydis, skaitinis kodas, rodantis serverio atsakymo būseną (sėkminga baigtis, klaida ir t. t.), kilmės šalis, naudotojo naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos funkcijos, įvairi informacija apie apsilankymo trukmę (pvz., kiekviename programos puslapyje praleistas laikas) ir informacija apie kelią programoje, konkrečiai nurodant aplankytų puslapių seką, bei kiti parametrai apie įrenginio operacinę sistemą ir (arba) naudotojo IT aplinką.

Naudotojas

Asmuo, naudojantis šią programą, kuris, jei nenurodyta kitaip, sutampa su duomenų subjektu.

Duomenų subjektas

Fizinis asmuo, kurį nurodo asmens duomenys.

Duomenų tvarkytojas (arba duomenų prižiūrėtojas)

Fizinis arba juridinis asmuo, viešoji institucija, agentūra arba kita organizacija, kuri tvarko asmens duomenis valdytojo vardu, kaip aprašyta šiose privatumo taisyklėse.

Duomenų valdytojas (arba savininkas)

Fizinis arba juridinis asmuo, viešoji institucija, agentūra arba kita organizacija, kuri, viena arba kartu su kitais, nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, įskaitant saugos priemones, susijusias su šios programos naudojimu ir priežiūra. Duomenų valdytojas, jei nenurodyta kitaip, yra šios programos savininkas.

Ši programa

Priemonės, kuriomis renkami ir tvarkomi naudotojo asmens duomenys.

Paslauga

Šios programos teikiama paslauga, kaip aprašyta atitinkamose nuostatose (jei pateikta) ir šioje svetainėje / programoje.

Europos Sąjunga (arba ES)

Jei nenurodyta kitaip, visos šiame dokumente pateiktos nuorodos Europos Sąjunga apima visas dabartines Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybes nares.

Slapukas

Slapukai yra sekimo priemonės, kurias sudaro nedideli duomenų rinkiniai, saugomi naudotojo naršyklėje.

Sekimo priemonė

Sekimo priemonė yra bet kokia technologija – pvz., slapukai, unikalūs identifikatoriai, žiniatinklio „švyturėliai“, integruoti scenarijai, el. žymos ir pirštų atspaudai, kurie leidžia sekti naudotojus, pvz., pasiekiant arba įrašant informaciją naudotojo įrenginyje.

Teisinė informacija

Šis privatumo pranešimas parengtas remiantis daugeliu teisės aktų, įskaitant Reglamento (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 ir 14 straipsnius.

Šios privatumo taisyklės taikomos tik šiai programai, jei šiame dokumente nenurodyta kitaip.

Paskutinis atnaujinimas: 2022 m. sausio 11 d.

„Cookie Pro“ talpina šį turinį ir renka asmens duomenis tik jam pateikti.