TERUGBETALINGSACTIE ECHO: TOT 80€ TERUGBETAALD

VOORWAARDEN VAN HET TERUGBETALINGSACTIE

De vennootschappen EuroGarden nv voor België en Luxemburg en EuroGarden Nederland BV voor Nederland (hieronder verder beschreven als EuroGarden) organiseren vanaf 13 maart tot en met 25 juni 2023 een transactie met uitgestelde gedeeltelijke terugbetaling.

Voor de gelijktijdige aankoop (één bon of factuur) van meerdere producten die in aanmerking komen voor de Aanbieding, tussen 13 maart en 25 juni 2023 bij een deelnemende verdeler, biedt het bedrijf EuroGarden een terugbetaling aan tot 80 euro (inclusief BTW), onder de voorwaarden van de aanbieding die hieronder wordt beschreven (hierna "de Aanbieding").

Deelnemen
VOORWAARDEN VAN HET TERUGBETALINGSACTIE

Deze transactie geldt voor de volgende referenties in alle deelnemende verkooppunten:

Conditions

Het bedrag van uw terugbetaling wordt als volgt berekend:

Voor de gelijktijdige aankoop van een handgereedschap, een batterij en een lader ➔ 40 € terugbetaald.
Voor de gelijktijdige aankoop van een gazonmaaier, een accu en een lader➔60 € terugbetaald. Voor de gelijktijdige aankoop van een handgereedschap, een gazonmaaier, een accu en een lader➔ 80 € terugbetaald.

Dit aanbod is voorbehouden aan elke meerderjarige, natuurlijke persoon of rechtspersoon die in België, Nederland of Luxemburg woont of werkt, en kan niet worden gecombineerd met andere lopende promotieaanbiedingen. Het is beperkt tot een eenmalige terugbetaling van 40 €, 60 € of 80 € (inclusief BTW), afhankelijk van de gekochte referenties, per huishouden (zelfde naam, zelfde voornaam, adres en/of zelfde bankgegevens).

OM VAN HET AANBOD TE KUNNEN GEBRUIKMAKEN:

1. KOPEN TUSSEN 13/03/2023 en 25/06/2023 INCLUSIEF (datum van de factuur), een handgereedschap en/of een gazonmaaier + een accu + een batterijlader van de referenties die in aanmerking komen voor het hierboven gepresenteerde aanbod.

2. Log in op de WEBSITE: www.echo-promo.eu voor 10/07/2023 middernacht om te registreren. Klik op de knop "NEEM DEEL".

Houd uw aankoopbewijs (kassabon of factuur), de serienummers van het gereedschap en/of uw maaier en uw bankgegevens bij de hand.

3. VUL HET REGISTRATIEFORMULIER IN

Vul uw postadres in, uw bankgegevens (IBAN/BIC), vul de gegevens van uw aankoop in en upload de bewijsstukken zoals beschreven in punt 4 hieronder.

Zorg ervoor dat u de inschrijvingstermijn respecteert en alle gevraagde documenten verstrekt. Elke registratie na 10 juli 2023 en/of onvolledige inschrijvingen komt niet in aanmerking voor het terugbetalingsaanbod. De bankgegevens en de naam op de factuur moeten op naam van de aanvrager staan.

4. UPLOAD een foto of een leesbare scan van de volgende documenten om uw registratie te voltooien:

 • -  Een foto van uw factuur op naam van de aanvrager of een kassabon met de aankoopdatum, de prijs en de referentie van het gekochte gereedschap omcirkeld. Als de referentie niet op uw kassabon staat, dient u een factuur aan te vragen.

 • -  Een foto van het serienummer van uw handgereedschap en/of gazonmaaier, dat op het etiket op het apparaat staat.

  5. ONTVANKELIJKHEID EN TERUGBETALING

  Als uw aanvraag aan alle voorwaarden van de actie voldoet, ontvangt u uw terugbetaling op basis van het (de) aangekochte ECHO-product(en) uitsluitend per bankoverschrijving binnen 6 tot 8 weken vanaf de datum van ontvangst van de aanvragen en de validering ervan.

  U wordt per e-mail op de hoogte gesteld of uw registratie al dan niet aan de eisen voldoet. Vergeet niet uw e-mail regelmatig te controleren.

  U kunt de status van uw inschrijvingen rechtstreeks controleren op de website www.echo-promo.eu: Volg mijn registratie.

  De onderneming EuroGarden behoudt zich het recht voor elke deelname die niet aan deze voorwaarden voldoet als nietig te beschouwen en/of te weigeren, rekening te houden met een ongeldige deelname en met name om de volgende redenen:
  - Elke factuur met een anomalie (doorgestreept, onscherp, herschreven, onvolledig*, vervalst) of verzonden na 10 juli 2023.

  - Elke factuur waarvoor de contactgegevens op het aankoopbewijs verschillen van de contactgegevens met het online formulier (met name de gegevens met betrekking tot de naam/voornaam).
  - Indien het gekochte en op de factuur vermelde product niet in aanmerking komt voor de actie.
  - Elk verzoek dat na de termijn wordt ingediend.

  *Elke onvolledige aanvraag (bijv. ontbrekende aankoop- en bewijsstukken).

  Elke klacht moet vóór 31/08/2023 ter kennis van EuroGarden worden gebracht door te schrijven naar het volgende adres service.consommateur@take-off.fr en in het onderwerp van uw e-mail het nummer van de verrichting (3404) te vermelden. Na deze datum wordt de actie definitief afgesloten.

  Aankopen in winkels of op websites van niet in België, Nederland of Luxemburg geregistreerde bedrijven worden niet in aanmerking genomen.

  Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van aanvragen als gevolg van problemen waarover het geen controle heeft. Er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

  De verzamelde persoonsgegevens zijn onderworpen aan computerverwerking door het bedrijf Take Off, in opdracht van het bedrijf EuroGarden. Deze verwerking vindt uitsluitend in Frankrijk plaats. De verzamelde gegevens zijn essentieel voor deze verwerking en worden bewaard voor een periode van één jaar vanaf het einde van deze actie. Ze zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door EuroGarden in verband met het aanbod tot terugbetaling en zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt. Indien u ermee heeft ingestemd commerciële informatie van ECHO te ontvangen, worden deze gegevens

doorgegeven aan de marketingafdeling van EuroGarden. EuroGarden garandeert dat zij persoonlijke gegevens zal verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot de vertrouwelijkheid en veiligheid van dergelijke gegevens.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), heeft u het recht op toegang, opvraging, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van gegevens die u betreffen, het recht om bezwaar te maken tegen prospectie of om legitieme redenen, het recht op gegevensportabiliteit, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde administratieve autoriteit in uw land, en het recht om richtlijnen te definiëren met betrekking tot het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden, door te schrijven naar het volgende adres dpo@take-off.fr, of per post gericht aan: TAKE OFF - Service DPO, CS 50454, 13096 Aix en Provence (Frankrijk). U hebt ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken en een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), met name op haar website www.cnil.fr.