Kakpolicy

Kakpolicy

Detta dokument informerar användarna om den teknik som hjälper denna applikation att uppnå de syften som beskrivs nedan. Sådan teknik tillåter ägaren åtkomst och lagring av information (till exempel genom att använda en kaka (cookie)) eller använda resurser (till exempel genom att köra ett skript) på en användares enhet när de interagerar med denna applikation.

Detta dokument informerar användarna om den teknik som hjälper denna applikation att uppnå de syften som beskrivs nedan. Sådan teknik tillåter ägaren åtkomst och lagring av information (till exempel genom att använda en kaka (cookie)) eller använda resurser (till exempel genom att köra ett skript) på en användares enhet när de interagerar med denna applikation.

För enkelhetens skull definieras alla sådan teknik som ”spårare” i det här dokumentet – såvida det inte finns anledning att göra skillnad.
Medan kakor exempelvis kan användas av webbläsare både på stationära och mobila enheter, skulle det vara felaktigt att tala om kakor i samband med mobilappar eftersom de är spårare baserade på webbläsare. Av denna anledning används termen kakor endast där det är specifikt avsett att indikera den särskilda typen av spårare.

Vissa av de syften som spårare används för kan också kräva användarens samtycke. Närhelst samtycke ges kan det fritt återkallas när som helst enligt anvisningarna i detta dokument.

Denna applikation använder spårare som hanteras direkt av ägaren (så kallade ”förstapartsspårare”) och spårare som möjliggör tjänster som tillhandahålls av en tredje part (så kallade ”tredjepartsspårare”). Om inget annat anges i detta dokument, kan tredjepartsleverantörer komma åt de spårare som hanteras av dem.
Giltighets- och utgångstiden för kakor och andra liknande spårare kan variera beroende på den livslängd som ställts in av ägaren eller den relevanta leverantören. Vissa av dem upphör att gälla vid avslutandet av användarens session.
Utöver vad som anges i beskrivningarna inom var och en av kategorierna nedan, kan användare hitta mer exakt och uppdaterad information om specifikation av livslängd samt all annan relevant information – såsom närvaron av andra spårare – i den sekretesspolicy som är länkad till respektive tredjepartsleverantör eller genom att kontakta ägaren.

Aktiviteter som är strikt nödvändiga för driften av denna applikation och leverans av tjänsten

Denna applikation använder så kallade ”tekniska kakor” och andra liknande spårare för att utföra aktiviteter som är absolut nödvändiga för driften eller leveransen av tjänsten.

Andra aktiviteter som involverar användning av spårare

Upplevelseförbättring

Denna applikation använder spårare för att ge en personlig användarupplevelse genom att förbättra kvaliteten på alternativen för hantering av preferenser och genom att möjliggöra interaktion med externa nätverk och plattformar.

  • Visa innehåll från externa plattformar


Denna typ av tjänst låter dig se innehåll som finns på externa plattformar direkt från sidorna i denna applikation och interagera med dem.
Den här typen av tjänst kan fortfarande samla in webbtrafikdata för sidorna där tjänsten är installerad, även när användarna inte använder den.

Widgeten Mapbox (från Mapbox Inc.)

Mapbox är en kartvisualiseringstjänst som tillhandahålls av Mapbox Inc. och som tillåter denna applikation att införliva kartinnehåll på sina sidor.

Behandlade personuppgifter: Kakor och användningsdata.

Plats för bearbetningen: USA – Integritetspolicy.

Videowidgeten YouTube

YouTube är en tjänst för visualisering av videoinnehåll som tillhandahålls av Google LLC eller av Google Ireland Limited, beroende på var applikationen nås från, som tillåter denna applikation att införliva videoinnehåll på sina sidor.

Behandlade personuppgifter: Kakor och användningsdata.

Plats för bearbetningen: USA – Integritetspolicy; Irland – Integritetspolicy.

Mätningar

Denna applikation använder spårare för att mäta trafik och analysera användarbeteende med målet att förbättra tjänsten.

  • Analyser

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att övervaka och analysera webbtrafik och kan användas för att hålla reda på användarens beteende.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC eller av Google Ireland Limited, beroende på var denna applikation nås från, (”Google”). Google använder data som samlas in för att spåra och undersöka användningen av denna applikation, för att förbereda rapporter om dess aktiviteter och dela dem med andra Google-tjänster.
Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna för sitt egna annonsnätverk.

Behandlade personuppgifter: Kakor och användningsdata.

Plats för bearbetningen: USA – Integritetspolicy – Välj bort; Irland – Integritetspolicy – Välj bort.

Plats för bearbetningen: USA – Integritetspolicy; Irland – Integritetspolicy.

Targeting & Advertising

Denna applikation använder spårare för att leverera personligt anpassat marknadsföringsinnehåll baserat på användarbeteende och för att driva, visa och spåra annonser.

  • Reklam

Denna typ av tjänst gör att användardata kan användas för reklamkommunikation. Denna kommunikation visas i form av banderoller och andra annonser på denna applikation, möjligen baserat på användarens intressen.
Detta betyder inte att alla personuppgifter används för detta ändamål. Information och användningsvillkor visas nedan.
Vissa av tjänsterna som listas nedan kan använda spårare för att identifiera användare eller så kan de använda tekniken beteendemässig retargeting, dvs. att visa annonser som är skräddarsydda för användarens intressen och beteende, inklusive de som upptäcks utanför denna applikation. För mer information, se integritetspolicyn för de relevanta tjänsterna.
Utöver eventuell bortvalsfunktioner som erbjuds av någon av tjänsterna nedan, kan användare välja bort genom att besöka Network Advertising Initiatives bortvalssida.

Användare kan också välja bort vissa reklamfunktioner genom tillämpliga enhetsinställningar, såsom enhetens reklaminställningar för mobiltelefoner eller annonsinställningar i allmänhet.

JSDELIVR (jsdelivr.com)

JSDELIVR är en reklamtjänst som tillhandahålls av jsdelivr.com.

Behandlade personuppgifter: Spårare och användningsdata.

Plats för bearbetningen: USA – Integritetspolicy.

 

Hur man hanterar preferenser och ger eller återkallar samtycke

Det finns olika sätt att hantera preferenser relaterade till spårare och att ge och återkalla samtycke, där det är relevant:

Användare kan hantera inställningar relaterade till spårare direkt från sina egna enhetsinställningar, till exempel genom att förhindra användning eller lagring av spårare.

Närhelst användningen av spårare baseras på samtycke kan dessutom användare ge eller återkalla ett sådant samtycke genom att ange sina preferenser för kakor eller genom att uppdatera sådana preferenser med hjälp av motsvarande widget för samtyckepreferenser (om en sådan är tillgänglig).

Det är också möjligt, via relevanta webbläsar- eller enhetsfunktioner, att radera tidigare lagrade spårare, inklusive de som används för att komma ihåg användarens ursprungliga samtycke.

Andra spårare i webbläsarens lokala minne kan rensas genom att ta bort webbhistoriken.

När det gäller tredjepartsspårare kan användare hantera sina preferenser och återkalla sitt samtycke via den relaterade bortvalslänken (om en sådan finns), genom att använda de metoder som anges i tredje partens integritetspolicy eller genom att kontakta tredje part.

Hitta inställningar för spårare

Användare kan till exempel hitta information om hur man hanterar kakor i de vanligaste webbläsarna på följande adresser:

Användare kan också hantera vissa kategorier av spårare som används på mobilappar genom att välja bort dem genom relevanta enhetsinställningar som enhetens annonseringsinställningar för mobila enheter eller spårningsinställningar i allmänhet (användare kan öppna enhetsinställningarna och leta efter den relevanta inställningen).

Reklambranschspecifika bortval

Trots ovanstående kan användare följa anvisningarna som tillhandahålls av YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) och Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japan) eller andra liknande tjänster. Sådana initiativ tillåter användare att välja sina spårningspreferenser för de flesta av annonsverktygen. Ägaren rekommenderar därför att användare använder dessa resurser utöver informationen i detta dokument.

Digital Advertising Alliance erbjuder en applikation som heter AppChoices som hjälper användare att kontrollera intressebaserad annonsering i mobilappar.

Ägare och personuppgiftsansvarig

Yamabiko Corporation, 7-2 Suehirocho 1-Chome Ohme, Tokyo, 198-8760 Japan

E-postadress för ägarens kontakt: privacy@yamabiko-corp.co.jp

Eftersom användningen av tredjepartsspårare genom denna applikation inte kan kontrolleras fullt ut av ägaren, ska alla specifika referenser till tredjepartsspårare enbart anses vara vägledande. För att erhålla en fullständig information ombeds användare att läsa sekretesspolicyn för respektive tredjepartstjänster som anges i detta dokument.

Med tanke på den objektiva komplexiteten kring spårningsteknik, uppmanas användare att kontakta ägaren om de vill få ytterligare information om användningen av sådan teknik i denna applikation.

  • Definitioner och juridiska referenser

All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information (inklusive ett personligt identifikationsnummer) gör det möjligt att identifiera en fysisk person.

Användningsdata

Information som samlas in automatiskt via denna applikation (eller tredjepartstjänster som används i denna applikation), som kan inkludera: IP-adresserna eller domännamnen för de datorer som används av de användare som använder denna applikation, URI-adresserna (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för begäran, metoden som användes för att skicka förfrågan till servern, storleken på filen som mottogs som svar, den numeriska koden som anger status för serverns svar (framgångsrikt resultat eller fel osv.), ursprungslandet, funktionerna i webbläsaren och operativsystemet som används av användaren, de olika tidsdetaljerna per besök (t.ex. tiden som spenderas på varje sida i applikationen) och detaljerna om vägen som följs i applikationen med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor och andra parametrar om enhetens operativsystem eller användarens IT-miljö.

Användare

Den person som använder denna applikation som, om inte annat anges, sammanfaller med den registrerade personen.

Registrerad person

Den fysiska person som personuppgifterna avser.

Personuppgiftsbiträde (eller datatillsynsman)

Den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige, enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig (eller ägare)

Den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärderna för driften och användningen av denna applikation. Den personuppgiftsansvarige, om inte annat anges, är ägare till denna applikation.

Den här applikationen

Det sätt på vilket användarens personuppgifter samlas in och behandlas.

Tjänst

Den tjänst som tillhandahålls av denna applikation enligt beskrivning i de relativa villkoren (om sådan är tillgänglig) och på denna webbplats eller applikation.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inget annat anges omfattar alla hänvisningar som görs i detta dokument till Europeiska unionen även alla nuvarande medlemsländer i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Kaka

Kakor är spårare som består av små uppsättningar data som lagras i användarens webbläsare.

Spårare

med spårare avses valfri teknik (kakor, unika identifierare, webbfyrar, inbäddade skript, e-taggar, fingeravtryck osv.) som möjliggör spårning av användare, till exempel genom åtkomst av eller lagring av information på användarens enhet.

Juridisk information

Denna integritetspolicy har utarbetats baserat på bestämmelser i flera lagstiftningar, inklusive art. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning).

Denna integritetspolicy avser endast denna applikation, om inte annat anges i detta dokument.

Senaste uppdatering: 11 januari 2022

Cookie Pro står som värd för detta innehåll och samlar bara in de personuppgifter som är strikt nödvändiga för att detta ska kunna tillhandahållas.