REFUSJONSTILBUD EKKO OPPTIL 80 € REFUNDERT

VILKÅR OG BETINGELSER FOR REFUSJONSTILBUDET

Selskapet Ariens Scandinavia AS organiserer fra og med 13. mars til og med 25. juni 2023 en transaksjon med utsatt delvis refusjon.

For samtidig kjøp (én kvittering eller faktura) av flere produkter som er kvalifisert for tilbudet, mellom 13. mars og 25. juni 2023 fra en deltakende distributør, tilbyr selskapet Ariens Scandinavia AS en refusjon på opptil 800NOK (inkludert merverdiavgift), i henhold til vilkårene og betingelsene for tilbudet som er beskrevet nedenfor (heretter "tilbudet").

Deltaker
VILKÅR OG BETINGELSER FOR REFUSJONSTILBUDET

Denne operasjonen er gyldig på følgende referanser i alle deltakende utsalgssteder:

Conditions

Refusjonsbeløpet beregnes på følgende måte:

Ved samtidig kjøp av et håndholdt verktøy, et batteri og en lader➔refunderes 400NOK.
Ved samtidig kjøp av en gressklipper, et batteri og en lader➔refunderes 600NOK.
For samtidig kjøp av et håndholdt verktøy, en gressklipper, et batteri og en lader➔800NOK refundert

Dette tilbudet er forbeholdt enhver myndig person
virksomhet i Norge, og kan ikke kombineres med andre gjeldende kampanjetilbud. Det er begrenset til en enkelt refusjon på 400NOK, 600NOK eller 800NOK (inkludert merverdiavgift), avhengig av referansene som er kjøpt, per husholdning (samme etternavn, samme fornavn, adresse og/eller samme bankopplysninger).

FOR Å DRA NYTTE AV TILBUDET:

1. KJØP MELLOM 13/03/2023 og 25/06/2023 INKLUDERT (fakturadato), et håndholdt verktøy og / eller en gressklipper + et batteri + en lader fra referansene som er kvalifisert for tilbudet presentert ovenfor.

2. LOGG INN PÅ NETTSTEDET: www.echo-promo.eu før 10/07/2023 midnatt for å registrere deg. Klikk på knappen "Jeg deltar".

Ha kjøpsbeviset (kvittering eller faktura), serienummeret på verktøyet og/eller gressklipperen og bankopplysningene dine klare.

3. FYLL UT REGISTRERINGSSKJEMAET

Fyll ut postadressen din, bankopplysningene dine (IBAN/BIC), fyll ut opplysningene om kjøpet og last opp støttedokumentene som er beskrevet i punkt 4 nedenfor.

eller juridisk enhet som er bosatt eller utøver

Sørg for at du overholder registreringsfristen og legger ved alle nødvendige dokumenter. Enhver registrering etter 10. juli 2023th og/eller ufullstendig registrering vil ikke bli vurdert som kvalifisert for refusjonstilbudet. Bankopplysningene og navnet på fakturaen må være i deltakerens navn,

4. LAST NED et bilde eller en lesbar skanning av følgende dokumenter for å fullføre registreringen:

 • -  Et bilde av fakturaen din som viser navnet på deltakeren eller en kvittering med kjøpsdato, pris og referansen til de kjøpte verktøyene sirklet inn. Hvis referansen ikke vises på kvitteringen, må du be om en faktura.

 • -  Et bilde av serienummeret på det håndholdte verktøyet og/eller gressklipperen, som står på etiketten på enheten.

  5. STØTTEBERETTIGELSE OG REFUSJON

  Hvis søknaden din oppfyller alle vilkårene i tilbudet, vil du motta refusjon i henhold til Echo-produktene du har kjøpt ved bankoverføring innen 6 til 8 uker fra datoen for mottak av søknadene og valideringen av dem.

  Du vil bli informert via e-post om hvorvidt oppføringen din er i samsvar eller ikke. Husk å sjekke e-posten din regelmessig.

  Du kan sjekke status for kravene dine direkte på nettstedet www.echo-promo.eu: mine oppføringer.

  Selskapet Ariens Scandinavia AS forbeholder seg retten til å anse enhver deltakelse som ikke er i samsvar med disse vilkårene som ugyldig og/eller til å nekte å ta hensyn til enhver ugyldig deltakelse, særlig av følgende grunner
  - Enhver faktura med avvik (overstreket, sladdet, omskrevet, ufullstendig* , forfalsket) eller sendt etter 10th juli 2023.

  - Enhver faktura der kontaktopplysningene på kjøpsbeviset avviker fra kontaktopplysningene i det elektroniske skjemaet (særlig opplysningene om etternavn/fornavn).
  - Hvis produktet som er kjøpt og angitt på fakturaen ikke er et kvalifisert produkt for operasjonen.
  - Eventuelle krav fremsatt etter fristen

  *Enhver ufullstendig søknad (f.eks. manglende kjøpsbevis og støttedokumenter).

  Eventuelle krav må meldes til Ariens Scandinavia AS innen 31.08.2023 ved å skrive til følgende adresse service.consommateur@take-off.fr og angi operasjonsnummeret (3404) i e-postens emne. Operasjonen vil bli definitivt avsluttet etter denne datoen.

  Kjøp gjort i butikker eller på nettsteder til selskaper som ikke er registrert i [Norge], vil ikke bli tatt i betraktning.

  Organisasjonsselskapet kan ikke holdes ansvarlig for manglende mottak av forespørsler på grunn av problemer utenfor dets kontroll. Ingen deltakeravgift vil bli refundert.

  De innsamlede personopplysningene er gjenstand for databehandling av selskapet Take Off, på oppdrag fra selskapet Ariens Scandinavia AS, som er ansvarlig for behandlingen av denne operasjonen. Denne behandlingen utføres utelukkende i Frankrike. De innsamlede opplysningene er nødvendige for denne behandlingen og oppbevares i ett år etter at denne operasjonen er avsluttet. De er utelukkende ment for bruk av Ariens Scandinavia AS i forbindelse med refusjonstilbudet og vil ikke bli brukt til noe annet formål. Hvis du har samtykket i å motta kommersiell informasjon fra ECHO, vil disse opplysningene bli videreformidlet til Ariens Scandinavia AS markedsføringsavdeling. Ariens Scandinavia AS garanterer at det vil behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning, særlig med hensyn til konfidensialitet og sikkerhet for slike opplysninger.

  I samsvar med personvernforordningen (GDPR) har du rett til å få tilgang til, spørre om, korrigere, slette og begrense behandlingen av opplysninger om deg, rett til å motsette deg prospektering eller av legitime

grunner, rett til dataportabilitet, rett til å inngi en klage til den kompetente administrative myndigheten i ditt land og rett til å definere direktiver knyttet til skjebnen til dine personopplysninger etter din død, ved å skrive til følgende adresse dpo@take-off.fr, eller per post adressert til : TAKE OFF - Service DPO, CS 50454, 13096 Aix en Provence (Frankrike). Du har også rett til når som helst å trekke tilbake samtykket ditt og sende inn en klage til Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), særlig på nettstedet www.cnil.fr.