Informasjonskapselpolicy

Informasjonskapselpolicy

Dette dokumentet informerer brukere om teknologiene som hjelper denne applikasjonen å oppnå formålene som er beskrevet nedenfor. Slike teknologier tillater eieren å få tilgang og lagre informasjon (for eksempel ved å bruke en informasjonskapsel) eller bruke ressurser (for eksempel ved å kjøre et skript) på en brukers enhet da de samhandler med denne applikasjonen.

Dette dokument informerer brukere om teknologiene som hjelper denne applikasjonen å oppnå formålene som er beskrevet nedenfor. Slike teknologier tillater eieren å få tilgang og lagre informasjon (for eksempel ved å bruke en informasjonskapsel) eller bruke ressurser (for eksempel ved å kjøre et skript) på en brukers enhet da de samhandler med denne applikasjonen.

For enkelhet, er alle slike teknologier definert som "Sporere" innenfor dette dokumentet – hvis det ikke er en grunn til å differensiere.
For eksempel, mens informasjonskapsler kan brukes både på nett og mobilnettlesere, ville det være unøyaktig å snakke om informasjonskapsler i sammenheng med mobilapper, siden de er en nettleserbasert sporer. Av denne grunn, innenfor dette dokumentet, blir begrepet informasjonskapsler kun brukt der det er spesifikt ment å indikere den spesielle typen sporer.

Noen av formålene med å bruke sporere kan også kreve samtykke fra brukeren. Når det er gitt samtykke, kan det fritt trekkes tilbake når som helst ved å følge instruksjonene som er gitt i dette dokumentet.

Denne applikasjonen bruker sporere som administreres direkte av eieren (såkalt "førsteparts" sporere) og sporere som aktiverer tjenester levert av en tredjepart (såkalt "tredjeparts" sporere). Hvis ikke annet er spesifisert i dette dokumentet, kan tredjeparts leverandører få tilgang til sporere administrert av dem.
Gyldigheten og utløpsperiodene til informasjonskapslene og andre lignende sporere kan variere avhenging av levetiden satt av eieren eller den relevante leverandøren. Noen av dem utløper ved avslutning av brukerens nettlesingsøkt.
I tillegg til det som er spesifisert i beskrivelsen innenfor hver av kategoriene nedenfor, kan brukere finne mer nøyaktig og oppdatert informasjon om levetidsspesifikasjon så vel som all annen relevant informasjon – slik som tilstedeværelsen av andre sporere – i de tilknyttede personvernreglene til de respektive tredjepartsleverandørene eller ved å kontakte eieren.

Aktivitetene som er strengt nødvendig for driften av denne applikasjonen og levering av tjenesten

Denne applikasjonen bruker såkalte "tekniske" informasjonskapsler og andre lignende sporere for å utføre aktiviteter som er strengt nødvendige for driften eller levering av tjenesten.

Andre aktiviteter som involverer bruk av sporere

Oppleve forbedring

Denne applikasjonen bruker sporere for å gi en personlig brukeropplevelse ved å forbedre kvaliteten på alternativer for preferanseadministrasjon, og ved å aktivere samhandling med eksterne nettverk og plattformer.

  • Vise innhold fra eksterne plattformer


Denne typen tjeneste lar deg se innhold er vert på eksterne plattformer direkte fra sidene på denne applikasjonen og samhandle med dem.
Denne typen tjeneste kan fremdeles samle nettrafikkdata for sidene hvor tjenesten er installert, selv når brukerne ikke bruker den.

Mapbox widget (Mapbox Inc.)

Mapbox er en kartvisualiseringstjeneste som leveres av Mapbox Inc. som lar denne applikasjonen innlemme innholdet av denne typen på sidene sine.

Behandlet personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.

Sted for behandling: USA – Personvernerklæring.

YouTube videowidget

YouTube er en videotjeneste som inneholder visualisering levert av Google LLC eller av Google Ireland Limited, avhengig av hvor denne applikasjonen åpnes fra, som tillater denne applikasjonen å innlemme innhold av denne typen på sidene sine.

Behandlet personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.

Sted for behandling: USA – Personvernerklæring: Irland – Personvernerklæring.

Måling

Denne applikasjonen bruker sporere til å måle trafikk og analysere brukeratferd med mål om å forbedre tjenesten.

  • Analytisk

Tjenesten som finnes i dette avsnittet aktiverer brukeren til å overvåke og analysere nettrafikk og kan brukes til å spore brukeratferden.

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste levert av Google LLC eller av Google Ireland Limited, avhengig av hvor denne applikasjonen åpnes fra, ("Google"). Google benytter data som er samlet til å spore og undersøke bruken av denne applikasjonen, for å forberede rapporter på sine aktiviteter og dele dem med andre Google-tjenester.
Google kan bruke data som er samlet til å kontekstualisere og personalisere annonsene til sitt eget reklamenettverk.

Behandlet personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.

Sted for behandling: USA – Personvernerklæring – Velg bort: Irland – Personvernerklæring – Velg bort.

Sted for behandling: USA – Personvernerklæring: Irland – Personvernerklæring.

Målretting &amp: Annonsering

Denne applikasjonen bruker sporere for å levere personlig markedsføringsinnhold basert på brukeratferd og for å bruke, betjene og spore annonsene.

  • Annonsering

Denne typen tjeneste gjør at brukerdata kan brukes til kommunikasjonsformål ved annonsering. Denne kommunikasjonen vises i form av bannere og andre annonser på denne applikasjonen, muligens basert på brukerinteresser.
Dette betyr ikke at alle personopplysninger blir brukt til dette formålet. Informasjon og bruksforhold vises nedenfor.
Noen av tjenestene som er oppført nedenfor kan bruke sporere for å identifisere brukere, eller de kan bruke atferdsretargeting-teknikken, dvs. vise annonser skreddersydd for brukerens interesser og atferd, inkludert de som oppdages utenfor denne applikasjonen. For mer informasjon, kontroller personvernreglene for relevante tjenester.
I tillegg til eventuelle bortvalgte funksjoner som tilbys av noen av tjenestene nedenfor, kan brukerne velge bort ved å besøke Nettverksannonseringsinitiativ for å velge bort siden.

Brukerne kan også velge bort visse annonseringsfunksjoner gjennom gjeldende enhetsinnstillinger, slik som innstillinger for enhetsannonsering for mobiltelefoner eller annonseinnstillinger generelt.

JSDELIVR (jsdelivr.com)

JSDELIVR er en annonsetjeneste som leveres av jsdelivr.com.

Behandlet personopplysninger: Sporer og brukerdata.

Sted for behandling: USA – Personvernerklæring.

 

Hvordan administrere preferanser og gi eller trekke tilbake samtykke

Det er forskjellige måter å administrere sporer relatert til preferanser og for å gi og trekke tilbake samtykke, der det er relevant:

Brukerne kan administrere preferanse relatert til sporer fra direkte innenfor sine egne enhetsinnstillinger, for eksempel, ved å hindre bruk eller lagring av sporere.

I tillegg, når bruken av sporere er basert på samtykke, kan brukere gi eller trekke tilbake slikt samtykke ved å angi sine preferanser i varselet om informasjonskapsel eller ved å oppdatere slike preferanser tilsvarende via den relevante widgeten for samtykkepreferanser, hvis tilgjengelig.

Det er også mulig, via relevant nettleser eller enhetsfunksjoner, å slette tidligere lagrede sporere, inkludert disse som brukes til å huske brukerens første samtykke.

Andre sporere i nettleserens lokale minne kan slettes ved å slette nettleserloggen.

Når det gjelder tredjeparts sporere, kan brukere administrere sine preferanser og trekke tilbake samtykket via den relaterte velge-bort-lenken (der det er gitt), ved å bruke metodene som er angitt i tredjepartens personvernerklæring, eller ved å kontakte tredjeparten.

Lokalisere sporerinnstillinger

Brukerne kan for eksempel, finne informasjon om hvordan administrere informasjonskapsler i de fleste vanlig brukte nettleserne på følgende adresser:

Brukerne kan også administrere visse kategorier med sporere som brukes på mobilapper ved å velge bort gjennom relevante enhetsinnstillinger slik som innstillinger for enhetsannonsering for mobilenheter, eller spore innstillinger generelt (brukerne kan åpne enhetsinnstillinger og se etter relevant innstilling).

Velge bort spesifikk annonseringsindustri

Til tross for det som står ovenfor, kan brukerne følge instruksjonene levert av YourOnlineChoices (EU),  Network Advertising Initiative (US) og  Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) eller andre tilsvarende tjenester. Slike initiativer tillater brukerne å velge sine sporingspreferanser for de fleste annonseringsverktøyene. Eieren anbefaler dermed at brukerne anvender disse ressursene i tillegg til informasjonen som er gitt i dette dokumentet.

Digital Advertising Alliance tilbyr en applikasjon som kalles AppChoices som hjelper brukerne å kontrollere interessebasert annonsering på mobilappene.

Eier og datakontroller

Yamabiko Corporation – 7-2 Suehirocho 1-Chome Ohme Tokyo 198-8760 Japan

E-post for eierkontakt: privacy@yamabiko-corp.co.jp

Siden bruk av tredjeparts sporere gjennom denne applikasjonen ikke kan kontrolleres fullt ut av eieren, skal eventuelle spesifikke referanser til tredjeparts sporere anses som veiledende. For å få fullstendig informasjon, blir brukerne bedt om å konsultere personvernreglene til respektive tredjeparts tjeneste som er oppført i dette dokumentet.

Gitt den objektive kompleksiteten rundt sporingsteknologier, oppfordres brukere til å kontakte eieren dersom de ønsker å motta ytterligere informasjon om bruken av slike teknologier i denne applikasjonen.

  • Definisjoner og juridiske referanser

All informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon – inkludert et personlig identifikasjonsnummer – gjør det mulig å identifisere eller identifisere en fysisk person.

Bruksdata

Informasjon som samles inn automatisk gjennom denne applikasjonen (eller tredjepartstjenester brukt i denne applikasjonen), som kan inkludere: IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene som anvendes av brukerne som bruker denne applikasjonen, URI-adressene (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for forespørselen, metoden som ble brukt for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen mottatt som svar, den numeriske koden som indikerer statusen til serverens svar (vellykket utfall, feil osv.), opprinnelseslandet, funksjonene til nettleseren og operativsystemet som brukes av brukeren, de ulike tidsdetaljene per besøk (f.eks. tiden brukt på hver side i applikasjonen) og detaljene om banen som følges i applikasjonen med spesiell referanse til sekvensen av besøkte sider og andre parametere om enhetens operativsystem og/eller brukerens IT-miljø.

Bruker

Den individuelle bruken av denne applikasjonen som, hvis ikke annet er spesifisert, sammenfaller med dataemnet.

Dataemne

Den fysiske personen som personopplysningene refererer til.

Databehandler (eller dataansvarlig)

Den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, etat eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av kontrolleren, som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Datakontroller (eller eier)

Den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, etat eller annet organ som, alene eller sammen med andre, bestemmer formålene og midlene for behandlingen av personopplysninger, inkludert sikkerhetstiltak når det gjelder driften og bruken av denne applikasjonen. Datakontrolleren, hvis ikke annet er spesifisert, er eieren av denne applikasjonen.

Denne applikasjonen

Måtene som personopplysninger til brukere samles inn og behandles på.

Tjeneste

Tjenesten som leveres av denne applikasjonen som beskrevet i de relative vilkårene (hvis tilgjengelig) og på dette/denne nettstedet/applikasjonen.

Europeiske Union (eller EU)

Hvis ikke annet er spesifisert, er alle referansene som er gjort i dette dokumentet til EU inkludert alle nåværende medlemsstater til EU og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Informasjonskapsel

Informasjonskapsler er sporere som består av små sett med data som er lagret i brukerens nettleser.

Sporer

Sporer indikerer hvilken som helst teknologi – f.eks. informasjonskapsler, unike identifikatorer, usynlige piksler, innebygde skript, e-tagger og fingeravtrykk – som aktiverer sporing av brukere, for eksempel ved tilgang eller lagring av informasjon på brukerens enhet.

Juridisk informasjon

Denne personvernerklæringen er utarbeidet basert på bestemmelser i flere lover, inkludert art. 13/14 forordning (EU) 2016/679 (Generell datasikringsforskrift).

Denne personvernerklæringen gjelder kun for denne applikasjonen, hvis ikke annet er fastsatt innenfor dette dokumentet.

Siste oppdatering: 11. januar 2022

Cookie Pro er vert for dette innholdet og samler bare personopplysninger som er strengt tatt nødvendige for at de skal kunne gis.