Πολιτική για τα Cookies

Πολιτική για τα Cookies

Το παρόν έγγραφο ενημερώνει τους Χρήστες για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί αυτή η Εφαρμογή ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί που περιγράφονται παρακάτω. Τέτοιου είδους τεχνολογίες δίνουν στον Κάτοχο τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση και να αποθηκεύει πληροφορίες (π.χ. χρησιμοποιώντας ένα Cookie) ή να χρησιμοποιεί πόρους (π.χ. εκτελώντας μια δέσμη ενεργειών) στη συσκευή ενός Χρήστη κατά την αλληλεπίδρασή του τελευταίου με αυτήν την Εφαρμογή.

Το παρόν έγγραφο ενημερώνει τους Χρήστες για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί αυτή η Εφαρμογή ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί που περιγράφονται παρακάτω. Τέτοιου είδους τεχνολογίες δίνουν στον Κάτοχο τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση και να αποθηκεύει πληροφορίες (π.χ. χρησιμοποιώντας ένα Cookie) ή να χρησιμοποιεί πόρους (π.χ. εκτελώντας μια δέσμη ενεργειών) στη συσκευή ενός Χρήστη κατά την αλληλεπίδρασή του τελευταίου με αυτήν την Εφαρμογή.

Για λόγους ευκολίας, όλες οι εν λόγω τεχνολογίες θα αναφέρονται ως «Trackers» στο παρόν έγγραφο, εκτός εάν υπάρχει κάποιος λόγος διάκρισης μεταξύ τους.
Για παράδειγμα, παρόλο που τα Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο όσο και σε προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές, θα ήταν ανακριβές να μιλήσουμε για Cookies στο πλαίσιο των εφαρμογών για κινητές συσκευές επειδή είναι ένα Tracker που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης. Για αυτόν τον λόγο, στο παρόν έγγραφο, ο όρος «Cookies» χρησιμοποιείται μόνο όταν θέλουμε να υποδείξουμε τον συγκεκριμένο τύπο Tracker.

Μερικοί σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται Trackers ενδέχεται να απαιτούν επίσης τη συγκατάθεση του Χρήστη. Όταν δίνεται συγκατάθεση, αυτή μπορεί να ανακληθεί χωρίς περιορισμούς ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο.

Η συγκεκριμένη Εφαρμογή χρησιμοποιεί Trackers που διαχειρίζεται απευθείας ο Κάτοχος (εφεξής Trackers «πρώτου μέρους») και Trackers που ενεργοποιούν υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη (εφεξής Trackers «τρίτων μερών»). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο, οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Trackers που διαχειρίζονται.
Οι περίοδοι ισχύος και λήξης των Cookies και άλλων παρόμοιων Trackers ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διάρκεια ζωής που έχει ορίσει ο Κάτοχος ή ο σχετικός πάροχος. Ορισμένα από αυτά λήγουν μετά τον τερματισμό της περιόδου περιήγησης του Χρήστη.
Επιπρόσθετα σε όσα ορίζονται στις περιγραφές σε καθεμία από τις παρακάτω κατηγορίες, οι Χρήστες μπορούν να βρουν πιο ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό της διάρκειας ζωής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία -όπως την παρουσία άλλων Trackers- στις συνδεδεμένες πολιτικές απορρήτου των αντίστοιχων τρίτων παρόχων ή επικοινωνώντας με τον Κάτοχο.

Απολύτως απαραίτητες δραστηριότητες για τη λειτουργία αυτής της Εφαρμογής και την παροχή της Υπηρεσίας

Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «τεχνικά» Cookies και άλλα παρόμοια Trackers για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία ή την παροχή μιας Υπηρεσίας.

Άλλες δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση των Trackers

Βελτίωση εμπειρίας

Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί Trackers για να παρέχει μια εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη βελτιώνοντας την ποιότητα των επιλογών διαχείρισης προτιμήσεων και διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση με εξωτερικά δίκτυα και πλατφόρμες.

  • Προβολή περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες


Αυτός ο τύπος υπηρεσίας σάς δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε περιεχόμενο από εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας στις σελίδες της Εφαρμογής και να αλληλεπιδράτε με αυτό.
Αυτός ο τύπος υπηρεσίας μπορεί να συλλέγει δεδομένα επισκεψιμότητας για τις σελίδες στις οποίες είναι εγκατεστημένη, ακόμη κι όταν οι Χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.

Mapbox widget (Mapbox Inc.)

Το Mapbox είναι μια υπηρεσία οπτικοποίησης χαρτών της Mapbox Inc. που επιτρέπει σε αυτήν την Εφαρμογή να ενσωματώνει περιεχόμενο αυτού του είδους στις σελίδες της.

Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Cookies και Δεδομένα Χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – Πολιτική Απορρήτου.

YouTube video widget

Το YouTube είναι μια υπηρεσία οπτικοποίησης περιεχομένου βίντεο της Google LLC ή Google Ireland Limited, ανάλογα με την τοποθεσία πρόσβασης στην Εφαρμογή, η οποία επιτρέπει στην Εφαρμογή να ενσωματώνει περιεχόμενο αυτού του είδους στις σελίδες της.

Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Cookies και Δεδομένα Χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – Πολιτική Απορρήτου, Ιρλανδία – Πολιτική Απορρήτου.

Μέτρηση

Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί Trackers για να μετρήσει την κυκλοφορία και να αναλύσει τη συμπεριφορά του Χρήστη με σκοπό τη βελτίωση της Υπηρεσίας.

  • Ανάλυση δεδομένων

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα δίνουν στον Κάτοχο τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να αναλύει την επισκεψιμότητα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του Χρήστη.

Google Analytics

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC ή Google Ireland Limited, ανάλογα με την τοποθεσία πρόσβασης στην Εφαρμογή («Google»). Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτής της Εφαρμογής, να εκπονεί αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της Google.
Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να δημιουργήσει συμφραζόμενα και να προσαρμόσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Cookies και Δεδομένα Χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – Πολιτική Απορρήτου – Εξαίρεση, Ιρλανδία – Πολιτική Απορρήτου – Εξαίρεση.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – Πολιτική Απορρήτου, Ιρλανδία – Πολιτική Απορρήτου.

Στόχευση & Διαφήμιση

Αυτή η Εφαρμογή χρησιμοποιεί Trackers για να προσφέρει εξατομικευμένο διαφημιστικό περιεχόμενο με βάση τη συμπεριφορά του Χρήστη, και για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των διαφημίσεων.

  • Διαφήμιση

Η υπηρεσία αυτού του είδους επιτρέπει τη χρήση των Δεδομένων Χρήστη για σκοπούς διαφημιστικής επικοινωνίας. Η διαφημιστική επικοινωνία επιτυγχάνεται με τη μορφή διαφημιστικών πλαισίων και άλλων διαφημίσεων σε αυτήν την Εφαρμογή, με βάση ενδεχομένως τα ενδιαφέροντα του Χρήστη.
Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό. Θα βρείτε πληροφορίες και όρους χρήσης παρακάτω.
Κάποιες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται να χρησιμοποιούν Trackers για την αναγνώριση των Χρηστών ή την τεχνική της συμπεριφορικής στόχευσης, δηλαδή την εμφάνιση διαφημίσεων που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εντοπίζονται εκτός της Εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου των σχετικών υπηρεσιών.
Εκτός από οποιαδήποτε επιλογή εξαίρεσης των παρακάτω υπηρεσιών, οι Χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν μεταβαίνοντας στη σελίδα εξαίρεσης του Network Advertising Initiative.

Οι Χρήστες μπορούν επίσης να εξαιρεθούν από ορισμένες διαφημιστικές λειτουργίες μέσα από τις ρυθμίσεις συσκευών, όπως τις ρυθμίσεις διαφημίσεων συσκευής για κινητά τηλέφωνα ή τις ρυθμίσεις διαφημίσεων γενικά.

JSDELIVR (jsdelivr.com)

Το JSDELIVR είναι μια διαφημιστική υπηρεσία της jsdelivr.com.

Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Trackers και Δεδομένα Χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – Πολιτική Απορρήτου.

 

Διαχείριση προτιμήσεων και παροχή ή ανάκληση συγκατάθεσης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαχείρισης των προτιμήσεων που σχετίζονται με τα Trackers και παροχής ή ανάκλησης της συγκατάθεσης, κατά περίπτωση:

Οι Χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις προτιμήσεις τους σχετικά με τα Trackers απευθείας μέσα από τις ρυθμίσεις των συσκευών τους, για παράδειγμα, απορρίπτοντας τη χρήση ή αποθήκευση των Trackers.

Επιπρόσθετα, όποτε η χρήση των Trackers βασίζεται στη συγκατάθεση, οι Χρήστες μπορούν να παράσχουν ή να ανακαλέσουν την εν λόγω συγκατάθεσή τους ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις τους μέσα από την ειδοποίηση για τα Cookies ή επικαιροποιώντας αναλόγως τις προτιμήσεις τους μέσω του σχετικού widget προτιμήσεων συγκατάθεσης, εφόσον υπάρχει.

Έχουν επίσης τη δυνατότητα, μέσω σχετικών λειτουργιών του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής, να διαγράψουν αποθηκευμένα Trackers, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση της αρχικής συγκατάθεσης του Χρήστη.

Άλλα Trackers στην τοπική μνήμη του προγράμματος περιήγησης μπορούν να καταργηθούν με τη διαγραφή του ιστορικού περιήγησης.

Όσον αφορά στα Trackers τρίτων μερών, οι Χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις προτιμήσεις τους και να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου εξαίρεσης (όπου παρέχεται), χρησιμοποιώντας τα μέσα που υποδεικνύονται στην πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους ή επικοινωνώντας με το τρίτο μέρος.

Εντοπισμός των ρυθμίσεων για τα Trackers

Οι Χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να βρουν πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των Cookies στα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Οι Χρήστες μπορούν, επίσης, να διαχειριστούν ορισμένες κατηγορίες των Trackers που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές για κινητές συσκευές επιλέγοντας να εξαιρεθούν μέσα από τις σχετικές ρυθμίσεις συσκευής, όπως τις ρυθμίσεις διαφημίσεων συσκευής για κινητές συσκευές ή τις ρυθμίσεις παρακολούθησης γενικά (οι Χρήστες μπορούν να ανοίξουν τις ρυθμίσεις συσκευής και να αναζητήσουν τη σχετική ρύθμιση).

Συγκεκριμένες εξαιρέσεις της διαφημιστικής βιομηχανίας

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι Χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται από τις υπηρεσίες YourOnlineChoices (ΕΕ),  Network Advertising Initiative (ΗΠΑ) και  Digital Advertising Alliance (ΗΠΑ), DAAC (Καναδάς), DDAI (Ιαπωνία) ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες δίνουν στους Χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν τις προτιμήσεις παρακολούθησης για τα περισσότερα από τα διαφημιστικά εργαλεία. Συνεπώς, ο Κάτοχος συνιστά οι Χρήστες να χρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους εκτός των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο.

Η Digital Advertising Alliance προσφέρει την εφαρμογή AppChoices , η οποία βοηθά τους Χρήστες να ελέγχουν την εμφάνιση διαφημίσεων που βασίζονται στα ενδιαφέροντά τους στις εφαρμογές για κινητές συσκευές.

Κάτοχος και Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Yamabiko Corporation - 7-2 Suehirocho 1-Chome Ohme Τόκιο 198-8760 Ιαπωνία

Email επικοινωνίας Κατόχου: privacy@yamabiko-corp.co.jp

Δεδομένου ότι η χρήση Trackers τρίτων μερών μέσω αυτής της Εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί πλήρως από τον Κάτοχο, τυχόν συγκεκριμένες αναφορές σε Trackers τρίτων μερών θα θεωρούνται ενδεικτικές. Για να είναι πλήρως ενημερωμένοι, οι Χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν τις πολιτικές απορρήτου των σχετικών τρίτων υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.

Δεδομένης της αντικειμενικής πολυπλοκότητας των τεχνολογιών παρακολούθησης, οι Χρήστες συνιστάται να επικοινωνήσουν με τον Κάτοχο, εάν επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τέτοιου είδους τεχνολογιών από αυτήν την Εφαρμογή.

  • Ορισμοί και νομικές αναφορές

Οποιαδήποτε πληροφορία που άμεσα, έμμεσα ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες -συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αναγνωριστικού αριθμού- επιτρέπει την αναγνώριση ή αναγνωρισιμότητα ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα Χρήσης

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Εφαρμογής (ή τρίτων υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Εφαρμογή) και μπορούν να περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες αυτής της Εφαρμογής, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), τη χρονική στιγμή του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη σε απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κτλ.), τη χώρα προέλευσης, τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη, τις διάφορες χρονικές λεπτομέρειες ανά επίσκεψη (π.χ. ο χρόνος παραμονής σε κάθε σελίδα αυτής της Εφαρμογής) και τις λεπτομέρειες για τη διαδρομή που ακολουθείται εντός της Εφαρμογής, με ειδική αναφορά στην αλληλουχία των σελίδων στις οποίες έγινε επίσκεψη, και άλλοι παράμετροι σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή/και το περιβάλλον πληροφοριακής τεχνολογίας του Χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί την Εφαρμογή, και το οποίο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ίδιο με το Υποκείμενο των Δεδομένων.

Υποκείμενο των Δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων (ή Επόπτης Δεδομένων)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (ή Κάτοχος)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας για τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Κάτοχος αυτής της Εφαρμογής.

Αυτή η Εφαρμογή

Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από αυτήν την Εφαρμογή, όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (εάν υπάρχουν) και σε αυτήν την ιστοσελίδα/εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή ένωση (ή ΕΕ)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Cookie

Τα Cookies είναι Trackers που αποτελούνται από μικρά σύνολα δεδομένων που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη.

Tracker

Το Tracker είναι οποιαδήποτε τεχνολογία - π.χ. Cookies, μοναδικά αναγνωριστικά, web beacons, ενσωματωμένες δέσμες ενεργειών, e-tags και fingerprinting - που επιτρέπει την παρακολούθηση των Χρηστών, για παράδειγμα, με την πρόσβαση ή την αποθήκευση πληροφοριών στη συσκευή του Χρήστη.

Νομικές πληροφορίες

Η παρούσα δήλωση απορρήτου συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις πολλαπλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Η παρούσα πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με αυτήν την Εφαρμογή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2022

Η Cookie Pro διαχειρίζεται αυτό το περιεχόμενο και μόνο συλλέγει τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα .