Zásady používání souborů cookie

Zásady používání souborů cookie

Tento dokument informuje uživatele o technologiích, které pomáhají této aplikaci dosáhnout níže popsaných účelů. Tyto technologie umožňují vlastníkovi přistupovat k informacím a ukládat je (například pomocí souborů cookie) nebo využívat zdroje (například spuštěním skriptu) v zařízení uživatele při interakci s touto aplikací.

Tento dokument informuje uživatele o technologiích, které pomáhají této aplikaci dosáhnout níže popsaných účelů. Tyto technologie umožňují vlastníkovi přistupovat k informacím a ukládat je (například pomocí souborů cookie) nebo využívat zdroje (například spuštěním skriptu) v zařízení uživatele při interakci s touto aplikací.

Pro zjednodušení jsou všechny tyto technologie v tomto dokumentu definovány jako „sledovací prvky“ - pokud není důvod je rozlišovat.
Například soubory cookie lze používat ve webových i mobilních prohlížečích, ale bylo by nepřesné o nich hovořit v souvislosti s mobilními aplikacemi, protože se jedná o sledovací prvky založené na prohlížeči. Z tohoto důvodu se v tomto dokumentu termín soubory cookie používá pouze v případech, kdy je výslovně určen k označení tohoto konkrétního typu sledovacího prvku.

Některé účely, pro které jsou sledovací prvky používány, mohou rovněž vyžadovat souhlas uživatele. Pokud je takový souhlas udělen, lze jej kdykoli svobodně odvolat podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.

Tato aplikace používá sledovací prvky spravované přímo vlastníkem (tzv. sledovací prvky „first-party“) a sledovací prvky, které umožňují služby poskytované třetí stranou (tzv. sledovací prvky „third-party“). Pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, mohou poskytovatelé třetích stran přistupovat k jimi spravovaným sledovacím prvkům.
Platnost a doba vypršení platnosti souborů cookie a jiných podobných sledovacích prvků se může lišit v závislosti na době životnosti nastavené vlastníkem nebo příslušným poskytovatelem. Platnost některých z nich vyprší po ukončení relace procházení uživatele.
Kromě toho, co je uvedeno v popisech jednotlivých kategorií níže, najdou uživatelé přesnější a aktualizované informace týkající se specifikace životnosti, jakož i další relevantní informace - například o přítomnosti dalších sledovacích prvků - v odkazovaných zásadách ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů třetích stran nebo kontaktováním vlastníka.

Činnosti nezbytně nutné pro provoz této aplikace a poskytování služby

Tato aplikace používá takzvané „technické“ soubory cookie a další podobné sledovací prvky k provádění činností, které jsou nezbytně nutné pro provoz nebo poskytování služby.

Další činnosti zahrnující používání sledovacích prvků

Lepší ovládání a využití

Tato aplikace používá sledovací prvky k poskytování personalizovaného uživatelského zážitku tím, že zlepšuje možnosti správy preferencí a umožňuje interakci s externími sítěmi a platformami.

  • Zobrazení obsahu z externích platforem


Tento typ služby umožňuje zobrazovat obsah umístěný na externích platformách přímo ze stránek této aplikace a komunikovat s nimi.
Tento typ služby může shromažďovat údaje o webovém provozu na stránkách, kde je služba nainstalována, i když ji uživatelé nepoužívají.

Modul widget Mapbox (Mapbox Inc.)

Mapbox je služba vizualizace map poskytovaná společností Mapbox Inc., která umožňuje této aplikaci začlenit obsah tohoto druhu na své stránky.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů.

Modul YouTube video

YouTube je služba vizualizace videoobsahu poskytovaná společností Google LLC nebo Google Ireland Limited, v závislosti na místě, odkud se k této aplikaci přistupuje, která umožňuje této aplikaci začlenit obsah tohoto druhu na své stránky.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů; Irsko – Zásady ochrany osobních údajů.

Měření

Tato aplikace používá sledovací prvky k měření provozu a analýze chování uživatelů s cílem zlepšit služby.

  • Analytické funkce

Služby obsažené v této části umožňují vlastníkovi sledovat a analyzovat webový provoz a mohou být použity ke sledování chování uživatelů.

Google Analytics

Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google LLC nebo společností Google Ireland Limited, v závislosti na místě, odkud se k této aplikaci přistupuje (dále jen „Google“). Google využívá shromážděné údaje ke sledování a zkoumání používání této aplikace, k přípravě zpráv o činnosti a k jejich sdílení s dalšími službami Google.
Google může shromážděné údaje použít ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů – Odmítnutí; Irsko – Zásady ochrany osobních údajů – Odmítnutí.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů; Irsko – Zásady ochrany osobních údajů.

Cílení & reklama

Tato aplikace používá sledovací prvky k poskytování personalizovaného marketingového obsahu na základě chování uživatele a k provozování, zobrazování a sledování reklam.

  • Reklama

Tento typ služby umožňuje využití údajů uživatele pro účely reklamní komunikace. Tato komunikace se v této aplikaci zobrazuje ve formě bannerů a jiných reklam, s možností zobrazování podle zájmů uživatele.
To neznamená, že se k tomuto účelu používají všechny osobní údaje. Informace a podmínky použití jsou uvedeny níže.
Některé z níže uvedených služeb mohou k identifikaci uživatelů používat sledovací prvky nebo mohou využívat techniku behaviorálního retargetingu, tj. zobrazování reklam přizpůsobených zájmům a chování uživatele, včetně těch, které byly zjištěny mimo tuto aplikaci. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných služeb.
Kromě jakékoli funkce odhlášení, kterou nabízí některá z níže uvedených služeb, se uživatelé mohou odhlásit na odhlašovací stránce iniciativy Network Advertising Initiative.

Uživatelé mohou rovněž odmítnout určité reklamní funkce prostřednictvím příslušných nastavení zařízení, například nastavení reklamy pro mobilní telefony nebo nastavení reklam obecně.

JSDELIVR (jsdelivr.com)

JSDELIVR je reklamní služba poskytovaná jsdelivr.com.

Zpracovávané osobní údaje: Sledovací prvky a údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů.

 

Jak spravovat preference a poskytnout nebo odvolat souhlas

Existují různé způsoby, jak spravovat preference související se sledovacími prvky a jak poskytnout a případně odvolat souhlas:

Uživatelé mohou spravovat preference týkající se sledovacích prvků přímo v nastavení svého zařízení, například tím, že zabrání používání nebo ukládání sledovacích prvků.

Kromě toho, pokud je používání sledovacích prvků založeno na souhlasu, mohou uživatelé tento souhlas udělit nebo odvolat nastavením svých preferencí v rámci oznámení o souborech cookie nebo odpovídající aktualizací těchto preferencí prostřednictvím příslušného modulu widget pro nastavení souhlasu, je-li k dispozici.

Prostřednictvím příslušných funkcí prohlížeče nebo zařízení je také možné vymazat dříve uložené sledovací prvky, včetně těch, která se používají k zapamatování původního souhlasu uživatele.

Jiné sledovací prvky v lokální paměti prohlížeče lze vymazat odstraněním historie procházení.

Co se týče sledovacích prvků třetích stran, uživatelé mohou spravovat své preference a odvolat svůj souhlas prostřednictvím příslušného odkazu pro odhlášení (pokud je k dispozici), pomocí prostředků uvedených v zásadách ochrany osobních údajů příslušné třetí strany nebo kontaktováním příslušné třetí strany.

Vyhledání nastavení sledovacího prvku

Informace o tom, jak spravovat soubory cookie v nejpoužívanějších prohlížečích, najdou uživatelé například na následujících adresách:

Uživatelé mohou také spravovat určité kategorie sledovacích prvků používaných v mobilních aplikacích tím, že se z nich odhlásí prostřednictvím příslušných nastavení zařízení, jako je nastavení reklamy pro mobilní zařízení nebo nastavení sledování obecně (uživatelé mohou otevřít nastavení zařízení a vyhledat příslušné nastavení).

Specifické možnosti odhlášení v oblasti reklamy

Bez ohledu na výše uvedené se uživatelé mohou řídit pokyny poskytovanými organizacemi YourOnlineChoices (EU), the Network Advertising Initiative (USA) a Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonsko) nebo jinými podobnými službami. Tyto iniciativy umožňují uživatelům zvolit si preference sledování pro většinu reklamních nástrojů. Vlastník proto uživatelům doporučuje, aby kromě informací uvedených v tomto dokumentu využili i tyto zdroje.

Digital Advertising Alliance nabízí aplikaci s názvem AppChoices, která pomáhá uživatelům kontrolovat zájmově orientovanou reklamu v mobilních aplikacích.

Vlastník a správce údajů

Yamabiko Corporation - 7-2 Suehirocho 1-Chome Ohme Tokyo 198-8760 Japonko

Kontaktní e-mail vlastníka: privacy@yamabiko-corp.co.jp

Vzhledem k tomu, že použití sledovacích prvků třetích stran prostřednictvím této aplikace nemůže vlastník plně kontrolovat, je třeba veškeré specifické odkazy na sledovací prvky třetích stran považovat za orientační. Za účelem získání úplných informací žádáme uživatele, aby si prostudovali zásady ochrany osobních údajů příslušných služeb třetích stran uvedených v tomto dokumentu.

Vzhledem k objektivní složitosti sledovacích technologií se uživatelům doporučuje, aby kontaktovali vlastníka, pokud chtějí získat další informace o používání těchto technologií touto aplikací.

  • Definice a právní odkazy

Jakékoli informace, které přímo, nepřímo nebo ve spojení s jinými informacemi - včetně osobního identifikačního čísla - umožňují identifikaci nebo identifikovatelnost fyzické osoby.

Údaje o používání

Informace shromažďované automaticky prostřednictvím této aplikace (nebo služeb třetích stran využívaných v této aplikaci), které mohou zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří používají tuto aplikaci, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, způsob odeslání požadavku na server, velikost souboru přijatého v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), zemi původu, vlastnosti prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časové údaje o návštěvě (např. čas strávený na každé stránce v rámci aplikace) a podrobnosti o cestě, kterou uživatel v rámci aplikace prošel, se zvláštním odkazem na pořadí navštívených stránek, a další parametry operačního systému zařízení a/nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel

Jednotlivec používající tuto aplikaci, který se, pokud není uvedeno jinak, shoduje se subjektem údajů.

Subjekt údajů

Fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.

Zpracovatel údajů (nebo správce údajů)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce údajů (nebo vlastník)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání této aplikace. Správcem údajů, pokud není uvedeno jinak, je vlastník této aplikace.

Tato aplikace

Prostředky, kterými jsou osobní údaje uživatele shromažďovány a zpracovávány.

Služba

Služba poskytovaná touto aplikací, jak je popsána v příslušných podmínkách (jsou-li k dispozici) a na této stránce/aplikaci.

Evropská unie (nebo EU)

Pokud není uvedeno jinak, všechny odkazy na Evropskou unii v tomto dokumentu zahrnují všechny současné členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Soubor cookie

Soubory cookie jsou sledovací prvky, které se skládají z malých souborů dat uložených v prohlížeči uživatele.

Sledovací prvek

Sledovací prvek označuje jakoukoli technologii - např. soubory cookie, jedinečné identifikátory, web beacon, vložené skripty, e-tagy a fingerprinting - která umožňuje sledování uživatelů, například přístupem k informacím v zařízení uživatele nebo jejich ukládáním.

Právní informace

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vypracováno na základě ustanovení několika právních předpisů, včetně čl. 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, vztahují se tyto zásady ochrany osobních údajů výhradně na tuto aplikaci.

Poslední aktualizace: 11. ledna 2022

Cookie Pro je hostitelem tohoto obsahu a shromažďuje pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k jeho poskytnutí.